Masthead header

Ali Toy ve “Kadim” Hoca Hattatlar

“Kadim” Hoca Hattatlar ve Ali Toy Karma Hat Sergisi 21 Aralık’a kadar Teşvikiye Biriz Sanat Galerisi’nde. Ali Toy’un hat sanatında otuz yıla varan birikimine paralel olarak Osmanlı ve Cumhuriyet kuşağından değerli pek çok hattatı ilgilileriyle buluşturan sergi bizleri 16.y.y.’dan güne hoş bir hat yolculuğuna çıkarıyor.

Ali Toy’un hat sanatında otuz yıla varan birikimini ta’lik, celi ta’lik, ma’kıli, kufi, modern, sülüs gibi yazı çeşitlerinde sergilediği eserlerinin, Hüsameddin Zerrinkalem, Kamil Akdik, Mehmet Nuri Sivasi, Macid Ayral, Kamil Ülgen, Hamid Aytaç, Emin Barın, Ali Alparslan, Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu ve Fevzi Günüç gibi Osmanlı ve Cumhuriyet kuşağından değerlerin eserleriyle harmanlanlandığı sergi; ismini; “başlangıcı olmayan”, “eski zamanlara ait”, “eşsiz” gibi manalara haiz kadim kelimesinden almış. Kadim kelimesi, aynı zamanda el-Kadim olarak da Allah (C.C.)’ın, kadim varlığının ebedi olduğunu da anlatan esmalarındandır.

Ali Toy
1960 yılında Kütahya’da doğan Ali Toy, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra YTÜ’de yüksek lisans yaptı. Hat sanatıyla tanışması öğrencilik yıllarında oldu. 1985 yılında hocası Ali Alparslan ile tanışıp 1988 yılında hocasından ta’lik hattan icazetini aldı. 2017’de “Modern mimari ile hat sanatını aynı güzellikte buluşturmayı başarması, tasarımlarındaki kendine has yalın, etkili ve dengeli üslubuyla geleneksel hat sanatımıza bir bakıma yeniden can suyu vermesi” nedeniyle Geleneksel Sanatlar dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Klasik yazı üslubunu terk etmeden oluşturduğu yazı tasarımları ve yenilikçi istifi onu ve Türk hat sanatını geleceğe taşıyor. Sade ve ifade gücü yüksek hatlar Ta’lik yazıyı yüceltiyor.

“Kadim” Hoca Hattatlar ve Ali Toy Karma Hat Sergisi, pazar günleri hariç 11.00 – 18.30 saatleri arasında görülebilir.

edebiyathaber.net (22 Kasım 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r