3. Kadın Yazarlar Sempozyumu Suat Derviş’e adandı

Kasım 24, 2012

3. Kadın Yazarlar Sempozyumu Suat Derviş’e adandı

4 – 5 Nisan 2013 tarihinde İstanbul, Yeni Yüzyıl Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan “3. Kadın Yazarlar Sempozyumu”nun konusu Suat Derviş.

Sempozyuma katılmak isteyen akademisyen, yazar ve araştırmacılar bildiri özetlerini (yaklaşık 250 kelime) ve kısa öz geçmişlerini (bir paragraf) 28 Aralık 2012 tarihine kadar aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirler.

E-posta: [email protected] 

Sempozyum düzenleme kurulunun katılım önerisi aşağıdadır:

3. Kadın Yazarlar Sempozyumu, Suad Derviş, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, 4 – 5 Nisan 2013

Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Kadın Yazarlar Sempozyumu Türk Edebiyatının özgün yazarlarından Suad Derviş’e adanmıştır.

Sempozyumda, Suad Derviş’in eserlerini, yazarlığını ve çağdaş Türk Edebiyatı içindeki yerini çokdisiplinli bir platformda yeniden okumayı, tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Türk edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, feminist teoriler, çeviribilim, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, siyaset bilimi, film incelemeleri vb. farklı alanlardan yaklaşarak Suad Derviş’in yapıtları üzerinden edebiyat, tarih ve kültür çözümlemeleri yapmanın hem Suad Derviş’in eserlerine yeni pencereler açacağı, hem de Türkiye’deki edebiyat eleştirisine katkıda bulunacağı inancındayız.

Ayrıca, yazarın popüler kültüre de girmiş olan eserleri, örneğin Türk sinemasının kült filmlerinden biri haline gelmiş olan Fosforlu Cevriye, popüler kültür incelemelerine zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla, bu sempozyumda Derviş’in edebi eserlerinin incelenmesinin yanısıra bunların popüler kültür tarafından farklı dönemlerdeki uyarlamalarının, üretildikleri dönemin siyasal, toplumsal, toplumsal cinsiyetçi bakış açılarını nasıl yansıttığının ele alınacağını umuyoruz.

Sunumlar için önerilen çerçeve aşağıdaki gibidir, ancak yalnızca belirtilen başlıklarla sınırlı değildir:

 • Suad Derviş ve Türk modernleşmesi
 • Eylemci bir Yazar olarak Suad Derviş
 • Türk Edebiyatı Kanonu ve Suad Derviş
 • Türk Toplumsal Gerçekçiliği ve Suad Derviş Edebiyatı
 • Derviş’in Eserlerinde Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet
 • Derviş’in Kadın Hareketiyle Sanatsal ve Edebi İlişkileri
 • Suad Derviş ve Popüler Kültür
 • Derviş’in Eserlerinin Uyarlamaları – Fosforlu Cevriye
 • Türk Sineması ve Fosforlu Cevriye
 • Türk Sinemasında Kadın Portreleri ve Fosforlu Cevriye
 • Suad Derviş’in Eserlerinde İstanbul – Fosforlu’nun Galata’sı

Sempozyumda sunulacak bildiriler daha sonra kitap halinde yayına hazırlanacaktır.

edebiyathaber.net (24 Kasım 2012)

Yorum yapın