Zizek İstanbul’a geliyor

Ocak 26, 2012

Zizek İstanbul’a geliyor

Ünlü filozof ve sosyolog Slavoj Zizek, bir konferans vermek üzere İstanbul’a geliyor.

“Bulutlardaki Özgürlük – Küresel Çağda Yasaklama Biçimleri” adını taşıyan konferans, bu ismi Zizek’in Ahir Zamanlarda Yaşarken isimli kitabındaki bir benzetmeden alıyor:

“Mücadelemizi ulusötesi kamusal alana tehdit oluşturan meselelere odaklamalıyız. Genel aklın özelleştirilmesine yönelik bu küresel zorlama kısmen, siber alemin örgütlenmesindeki yeni eğilimlerden biri olan ‘bulut bilişimi’dir. (…)Bulutların oluşumu dikey bir bütünleşme süreciyle başa baş gider: Tek bir şirket ya da korporasyon –bireysel makineler, program ve veri depolamak için kullanılan ‘bulut’ donanımlarından, envai çeşit yazılıma kadar – siber alemin her düzeyinde giderek daha fazla çıkar sahibi olacaktır.  Her şey erişilebilir hale gelmektedir, ama ancak bunların hepsini –yazılımı, donanımı, içeriği ve bilgisayarları- elinde bulunduran şirketin dolayımıyla. Basitçe ifade edersek, Steve Jobs Bill Gates’ten daha matah biri filan değildir; ister Apple ister Microsoft olsun, küresel erişim giderek artan bir şekilde bu erişimi sağlayan bulutun neredeyse tekelci bir şekilde özelleştirilmesine dayanmaktadır.”

Konferans 28 Ocak saat 14.00 – 16.00’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‘nin Fındıklı kampüsünde gerçekleşecek.

Kaynak: sabitfikir.com

Yorum yapın