“Yüz Yıl Savaşları” ilk kez Türkçede

Ocak 19, 2022

“Yüz Yıl Savaşları” ilk kez Türkçede

David Green’in “Yüz Yıl Savaşları” adlı kitabı, Mete Tunçay çevirisiyle VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

VakıfBank Kültür Yayınları, İngiltere’nin saygın tarihçilerinden David Green’in “Yüz Yıl Savaşları: Bir Halk Tarihi” başlıklı eserini Prof. Dr. Mete Tunçay’ın çevirisiyle okurla buluşturuyor. 14’üncü yüzyılın başından İstanbul’u fethedildiği 1453 yılına kadar bir asırdan fazla süren Yüz Yıl Savaşları, erken modern Avrupa tarihinin siyasi ve toplumsal temellerinin nasıl atıldığını anlatıyor. 

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Avrupa tarihinin dönüm noktalarından biri olan Yüz Yıl Savaşları’nın anlatıldığı “Yüz Yıl Savaşları: Bir Halk Tarihi” adlı eseri yayımlıyor. Alanında saygın isimlerden İngiliz tarihçi David Green, bu savaşların özellikle İngiltere ve Fransa halklarını nasıl değiştirdiğini aktarıyor. 

Kadınlara daha geniş toplumsal, ekonomik ve siyasal özerklik  

Savaşın insan kayıplarını kurumsal bir değişim bağlamında göstermeyi amaçlayan eser, Fransa’yla İngiltere’yi yeni bir çağa sokacak bir mücadele bağlamında ele alıyor. Savaşın Avrupa halkları üzerinden yarattığı etkinin araştırıldığı kitapta, savaşın, esirler ya da savaştan farklı şekillerde etkilenen kadınlar gibi farklı topluluklar teşkil eden bireylerin ve kralların üzerindeki etkisi de mercek altında alınıyor. Kitap ve makalelerinin yanı sıra Türkçe literatüre kazandırdığı pek çok çevirisiyle tarih alanında değerli katkılar sunan akademisyen Prof. Dr. Mete Tunçay’ın çevirisiyle yayımlanan eser, veba salgınıyla beraber maddî ve psikolojik olarak derin etkiler bırakan savaşın, Fransa ve İngiltere’de kadınların statülerinin ve rolleri büyük ölçüde nasıl değiştirdiğini ve kadınlar için nasıl bir altın çağın başlangıcı olabildiğini de araştırıyor. 

Türkçeye ilk kez kazandırıldı

Kronoloji, soyağaçları ve haritalarla desteklenen kitap, “Şövalyeler ve Soylular”, “Köylülük”, “Kilise ve Ruhbanlar”, “Barış Yapmak”, “Kralların Deliliği”, “Askerler”, “İşgal”, “Kadınlar ve Savaş”, “Savaş Esirleri” ve “Ulusal Kimlikler” başlıklarından oluşuyor. Sürükleyici bir anlatımla yaşanan çatışmaların özellikle İngiltere ve Fransa halklarını nasıl değiştirdiğini ve oluşturduğunu orijinal birincil kaynaklar üzerinden ele alan eser, Türk tarih çalışmalarında kendine pek yer bulamayan Yüz Yıl Savaşları için öncü bir rol oynuyor. 

Kitaptan 

“Bazen şövalyeliğin ortaçağın sönmesiyle ortadan kalktığı varsayılır, fakat Yüz Yıl Savaşları’nda şövalyelik yok olmaktan çok uzaktı. Yine de, bu çatışma şövalyeler ve soylular üstünde toplumsal, askerî ve siyasal bakımdan yeni ve ağırlık baskılar yaratmıştı. –Şövalyeliğin ve atlı aristokrasinin Yüz Yıl Savaşları boyunca oynadığı rolü renklendiren birçok etkinin en önemlilerinden biri savaşın niteliğinin kendisiydi. Mücadele sürdükçe, askerlik gittikçe stratejideki, taktiklerdeki, silahlardaki ve askere almadaki yenilikler ile daha profesyonel bir nitelik aldı.”

David Green kimdir?

Harlaxton College’da Britanya Çalışmaları kürsüsünde öğretim görevlisidir. St. Andrews (İskoçya) ve Sheffield (İngiltere) Üniversiteleri ile Dublin’deki Trinity College’da görev yapmıştır. Geç Ortaçağ’da Britanya, İrlanda ve Fransa ile krallık, Plantagenet kolonyalizmi, ve ulusal kimlik kavramları üzerinde çalışmaktadır. Kara Prens Edward’ın [Edward the Black Prince] faaliyetleri ve hane halkı (2001, 2007) ile Poitiers Muharebesi (2002) hakkında kapsamlı bir araştırması yayımlanmıştır.

Mete Tunçay kimdir?

1936’da İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Aynı kurumda 1961’de siyasal bilimler doktoru, 1966’da siyasal teoriler doçenti oldu. 1961’de Rockefeller bursuyla London School of Economics’te misafir araştırmacı olarak bulundu. 1979’da SSCB Bilimler Akademisi konuğu olarak Sovyetler Birliği’nde, 1979-1980’de Fulbright bursuyla Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde araştırmalarını sürdürdü. 1987-1988’de Freie Universität Berlin’de Carl von Ossietzky profesörü olarak çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucu başkanı olan ve aynı bölümde çalışmalarına uzun yıllar devam eden Prof. Dr. Mete Tunçay’ın kitap ve makalelerinin yanında pek çok çevirisi bulunmaktadır. 

edebiyathaber.net (19 Ocak 2021)

Yorum yapın