Şiir incelemesi meraklıları için 

Haziran 20, 2023

Şiir incelemesi meraklıları için 

Deniz Aktan Küçük’ün Tanrısal Sessizlikte Yankılanan İnsan Sesi: Tevfik Fikret ve Modern Osmanlı Şiiri adlı kitabı Tabiat Kitap etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Tevfik Fikret, yüz yılı aşkın süredir farklı ideolojiler bağlamında yeniden ve yeniden tartışılan, bu ideolojiler tarafından yeniden ve yeniden konumlandırılan bir şair ve dava adamıdır. Fikret’in sadece bir şair değil, aynı zamanda bir dava adamı olarak algılanması, Tevfik Fikret şiiri üzerine yapılan çalışmalar için de belirleyicidir. Tevfik Fikret cumhuriyetin ilanının ardından özellikle Atatürk’ün de desteğini alan hatta Atatürk’ü “yaratan” bir fikir adamı olarak görülmüş; medeniyetçiliğin, inkılapçılığın, bilim üstüne kurulu laik, hür düşüncenin temsilcisi olarak adlandırılmıştır. Ancak yine de Tevfik Fikret’in milliyetperver olup olmadığı ya da dinle kurduğu ilişkinin mahiyeti de Osmanlı’dan günümüze çeşitli polemiklere konu olmaya devam etmiştir.

Deniz Aktan Küçük bu kitabında Tevfik Fikret’in şiir ve düzyazılarına odaklanarak, Osmanlı şiirinin modernlikle kendince nasıl bir ilişki kurduğunu, modernliğin yerinden edici ve yeniden inşacı niteliğini nasıl taşıdığını, özellikle de Tanrı’nın çekildiği bir dünyanın özgürlüğü ve gücüyle beraber sıkıntılarını nasıl deneyimlediğini tartışıyor. 

Şiir incelemesi meraklıları için bir başucu kitabı olmasının yanı sıra güncel politik ve poetik tartışmalarda sık başvurulan bir kaynak olacağını temenni ettiğimiz bu kitabı sevinçle sunuyoruz.

edebiyathaber.net (20 Haziran 2023)

Yorum yapın