“Cumhuriyet’e Giderken Kürtler (1920-1923)” raflarda

Ekim 24, 2023

“Cumhuriyet’e Giderken Kürtler (1920-1923)” raflarda

Sinan Hakan’ın “Cumhuriyet’e Giderken Kürtler (1920-1923)” adlı kitabı İletişim Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bugün “Kürt meselesi/sorunu” dendiğinde, aynı zamanda çok boyutlu politik bir probleme işaret edilmiş olur ve daha ziyade problemin güncel izdüşümleri üzerinden değerlendirmeler yapılır. Fakat güncel izdüşümlerin arkasında önemli tarihsel referanslar, dönemeçler ve yollar vardır.

Sinan Hakan, Cumhuriyet’e Giderken Kürtler kitabında sonuçlarını bugün de gördüğümüz pek çok sorunun hangi tarihsel gelişmeler neticesinde oluştuğunun izlerini sürmeye devam ediyor. Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla noktalanan (1916-1920) önceki kitabından sonra (Türkiye Kurulurken Kürtler), bu kez Kürt aşiret liderleri ve politik aktörleri ile uluslararası alanda da kazanımlar elde ederek meşruluğu gittikçe güçlenen BMM arasındaki gerilimli ve gelgitli ilişkiyi dönemin önemli aktörlerinin resmî yazışmalarından, askerî arşiv kaynaklarından, gazete arşivlerinden faydalanarak Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar getiriyor.

Kürt meselesinin şekillenmesine katkıda bulunan ulusal ve uluslararası gerilim hatlarının ancak yerel dinamiklerle etkileşim içerisinde anlaşılabileceği iddiasını sürdürüyor.

“1923 seçimleri ile TBMM’deki sosyopolitik çok renklilik de ortadan kalkmış, meşruiyetini tahkim eden Ankara’nın Kürt meselesine ilişkin bakışında yeni koşullar dahilinde paradigmatik bir değişim yaşanmıştır. Bu çerçevede, Lozan’la şekillenen yeni küresel ve bölgesel düzlemde Cumhuriyet idaresinin ilanı, modern Türkiye’nin miladı olması hasebiyle modern Kürt sorununun da miladıdır.”

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Sinan Hakan

1976’da Van, Gevaş’ta doğdu. İnşaat mühendisi ve sanayici. Sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında görev aldı. Gazete ve dergilerde ekonomi, Kürt tarihi, Kürt sorunu ve Türkiye’nin demokratikleşme süreci üzerine Kürtçe ve Türkçe makaleler yayımladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Diğer kitapları: Müks Kürt Mirleri Tarihi ve Han Mahmud (Pêrî Yayınları, 2002), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kürtler ve Kürt Direnişleri 1817-1867 (Doz Yayınları, 2007), Türkiye Kurulurken Kürtler (1916-1920) (İletişim Yayınları, 2013). Ayrıca İ.A. Orbeli’nin Li Muksê Folklor û Jiyana Rojane (Nûbihar Yayınları, 2010) başlıklı çalışmasını yayına hazırlamıştır.

edebiyathaber.net (24 Ekim 2023) 

Yorum yapın