YAYKOOP’tan yayıncılığın geleceğine dair acil önlem talepleri

Kasım 20, 2021

YAYKOOP’tan yayıncılığın geleceğine dair acil önlem talepleri

Artan döviz kurunun doğrudan etkilediği sektörlerin başında yayıncılık geliyor. Başta kağıt olmak üzere yayıncılığın ekonomisi döviz kuruna bağlı olarak ilerlemekte. Döviz kurunun kontrolsüz bir şekilde yükselmesi yayıncılığın ciddi bir krizle baş başa kalmasına neden olmuş durumda. Yayıncılar Kooperatifi ekonomik krizi yönelik yetkililerin acilen müdahalede bulunmasına yönelik acil önlem taleplerinde bulundu.

Yayıncılar için kitap üretmenin güçlüklerinin devamlı arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Artık öngörülemeyen maliyetler nedeniyle fiyat belirlemek de neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda. Belirlenen fiyatlardaki kur etkisi nedenli sürekli artışsa kitap okurunun alım gücünü eritmekte ve sektörü bir çıkmaza sürüklemekte” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Yazılı kültürün temel taşıyıcısı olan kitabın zaman içindeki yolculuğunda, ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle karşı karşıya kaldığımız bu zorlu süreç, sadece bugünün değil, geleceğin aydınlığına da gölge düşürmektedir” denildi ve eklendi: “YAYKOOP olarak, bu kaygımızı politika belirleyiciler, ilgili bakanlık yetkilileri ve tüm okurlarımızla paylaşıyor; en hızlı şekilde bu güçlük ve belirsizlikleri ortadan kaldıracak, akılcı ve doğru adımların atılmasını talep ediyoruz. Yayım sürecinin temel hammaddesi olan kâğıdın neredeyse tamamının ithal edilmesi, matbaa aşamasında kullanılan tüm araçların ve hammaddelerin döviz bazında fiyatlanması, uluslararası eserlerin telif bedellerinin dövizle ödenmesi, dövizin yükselmesi nedeniyle aynı oranda zamlanan elektrik ve nakliye masrafları; işçilik dışında neredeyse tüm maliyetlerin döviz bazında oluşması, yaşanan Türk Lirası’nın değer kaybetmesi süreciyle birlikte sektörü içinden çıkmakta zorlanacağı bir sürece sokmuştur. Bu konuda kültür hayatımızın devamını sağlamak için siyasi iktidarın acil önlemler alması gerekmektedir.”

YAYKOOP tarafından şu önlemlerin alınması istendi:

1) Dövizin yükselmesine neden olan iktisadi politikalardan acilen geri dönülmesi.

2) Kültür hayatımızın devamlılığını sağlamak üzere devletin kâğıt ithalini devlet eliyle yapmak dâhil çok çeşitli sübvanse kanallarını oluşturması.

3) Bugün kâğıt ithalinde uygulanan; kitap kâğıdında yüzde 8, Bristol’de yüzde 18 KDV uygulamasının acilen sıfırlanması.

4) Kâğıt ithalinde Gümrük Birliği’nden kaynaklanan imtiyazların AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalata da uygulanmasıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan en hızlı şekilde kurtulmasını diliyor, kitabın yolculuğunda adımlarını çok daha büyüteceği aydınlık günlere dair umudumuzu korumak istiyoruz.

edebiyathaber.net (20 Kasım 2021)

Yorum yapın