Varlık’ın Şubat sayısı çıktı

Ocak 30, 2024

Varlık’ın Şubat sayısı çıktı

Varlık dergisinin Şubat sayısı yayımlandı.

Dergide yer alanlar:

Dosya: “Kültürel Miras” – Kadirhan Özdemir, Gözde Tekin, Ayşen Berber, Güven Deniz Apaydın, Saliha Tanık

Yazı: Cezayir Edebiyatının İki Yüzü: Albert Camus ve Kamel Daoud (Burcu Alkan) – Çağdaş Sanat: “Bir Şans Daha Var mı?” Sergisi Üzerine Küratör Ekip ve Sanatçılarla Söyleşi  (Hıdır Eligüzel) – Parçalamadan Kesişimsellik Mümkün! (Fatma Fulya Tepe) – Türkçe Günlükleri (Feyza Hepçilingirler) – Enstalasyon Sanatı: Hare Sürel ile Söyleşi (Fatma Berber) – Hayatı İdrak Teşebbüsleri: Yaralar ve Yamalar (7) (Murat Batmankaya) – Geleneği Sahiplenmek ve Oğuz Atay (Faruk Turinay) – Salâh Birsel’den Kalanlar (Gültekin Emre) – Ücra Bir Şiir İçin Anahtar Kelimeler (IX) (Hüseyin Köse) – Şiirde Özgürlük Arzusu ve Arzunun Özgürleşmesi Üzerine (Aylin Antmen) – Endüstriyel Tasarım Nasıl Anlatılır: Gülay Hasdoğan ile Söyleşi (Mine Bican) – Edebiyat ve Tarihin İzinde Madrid’de  (Çiğdem Ülker) – Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) – Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak) 

Öykü: Ayşe Burçak Tuğrul, Levent Karataş, Murat Yüksel, Armağan Can, Engin Kükrer 

Şiir: Kristin Dimitrova, Yavuz Özdem, Ahmet Önel, Onur Sakarya, Medine Mayıs Akın, Elif Akyol, Kardelen Yıldırım, Önder Kızılkan, Uğur Güler 

Desen: Özge Ekmekçioğlu

Kitaplar Arasında: M. Şeref Özsoy ile “Kitap Hikâyeleri” Üzerine Söyleşi (Merve Köse) – “Devridaim” – Ezgi Tanergeç (Haluk Öner) – Fuat Sevimay’ın “Aziz ile Nikola”sı Üzerine Bir Diyalog (Aykar Sönmez – Ümit Yıldırım) – “Biz de Boş Adam Değiliz” – Erhan Genç (Funda Özsoy E.) – Esra Kahya ile “Benim Rüyalarım Hep Çıkar” Üzerine Söyleşi (Üzeyir Karahasanoğlu) – “Anlamsızlık Saati” – Işıl Madak (Şaban Akbaba) – Esat Şenyuva ile “Göl Yazması” Üzerine Söyleşi (Şeref Bilsel) 

Edebiyattan resme, felsefeden sanat tarihine, fotoğraftan dilbilime geniş bir alanda yazılar, söyleşiler yayımlayan Varlık bu ay da Çağdaş Sanat, Türkçe Günlükleri, Enstalasyon Sanatı, Nasıl Anlatılır, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Kitaplar Arasında bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Editörden

Varlık’ın Şubat 2024 sayısının dosya konusu, “Kültürel Miras”. Dosyamıza katkıda bulunan yazarlar ise Kadirhan Özdemir, Gözde Tekin, Ayşen Berber, Güven Deniz Apaydın ve Saliha Tanık.

“Kadirhan Özdemir, “Kültürel Miras ve Kültür Koruma Yaklaşımları” başlıklı yazısında “Kuşaktan kuşağa aktarılan, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak sürekli yeniden yaratılan miras unsurları, topluluklara kimlik ve devamlılık duygusu vererek kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur,” diyor; UNESCO’nun 32. Genel Konferansı’nın 17 Ekim 2003 tarihli oturumunda kabul edilen ve 27 Mart 2006’da ülkece tarafı olduğumuz Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin amaçlarını ve önerdiği koruma yöntemlerini irdeliyor. 

Gözde Tekin, “Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye”nin durumunu değerlendiriyor. Tekin’e göre, “bir miras unsuru hem sözlü anlatımlarla, hem doğa ve evrene dair bilgi ve uygulamalarla, hem de toplumsal uygulama veya ritüellerle ilişkili olabilir. Zaten somut olmayan kültürel mirasın korunmasını gerekli kılan da miras unsurlarındaki bu çeşitliliktir. Toplulukların yaşamında önemli yer edinmiş, gündelik hayatları kadar, dillerinden özel günlerine, kutlama ve bayramlarına, sanatlarına kadar pek çok alanda kullanılan geleneksel bilgileri içerir.”

“Müzelerin aşırı ticarileştirilmesinden kaçınmak ve özgünlüğünü korumak, kültürel mirasın yaşatılması ve sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağlayacaktır,” diyen Ayşen Berber, “Kültürel Mirası Koruma ve Yeniden Canlandırma Mekânı Müzeler”i odağa alıyor; nesne odaklı müzecilik anlayışından izleyicinin katılımını bekleyen, kültürel çeşitliliği yansıtan çağdaş müzecilik anlayışına doğru sürecin nasıl geliştiğini anlatıyor.

Güven Deniz Apaydın, “Osmanlı’dan Günümüze Kültürel Mirasın Korunması ve Somut Olan Kültürel Miras” başlıklı yazısında Tanzimat Dönemi’nden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kültürel mirasın korunmasına dair atılan yasal adımları özetliyor. 

Saliha Tanık, “Türkiye’deki Taşınmaz Kültür Varlıkları” başlıklı yazısında Anadolu’da Doğu Roma Dönemi’nden beyliklere, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine uzanan tarihsel süreçte inşa edilen, günümüzde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren veya aday olan yapıların bazılarını özellikleriyle okurlarımıza tanıtıyor. 

Mart sayımızda buluşmak üzere.

Mehmet Erte

edebiyathaber.net (30 Ocak 2024)

Yorum yapın