Türklerin çok yönlü tarihi bu kitapta | Burak Soyer

Aralık 4, 2023

Türklerin çok yönlü tarihi bu kitapta | Burak Soyer

Tarihçi, yazar, TV programcısı Koray Şerbetçi’nin son kitabı “Değerlerle Türk Tarihi”, Türklerin tarihinde önemli rol oynamış kişileri ve olayları, savaşları, kültürünü, gündelik hayatını, liderlerinin kişilikleri gibi konular çerçevesinde inceleyen kapsamlı bir Türk tarihi kitabı. 

1976 yılında Sivas’ta doğan Koray Şerbetçi, 1997’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuş. Yüksek lisansını Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Genel Türk Tarihi alanında tamamlayan Şerbetçi, Tarih öğretmeni olarak Kırklareli’nde görev almış. Tefekkür ve Mihenk dergilerinde medeniyet tarihi ile ilgili yazılar yazmış. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aylık dergisinde tarih köşesini yazan ve birçok televizyonda programcı, moderatörlük ve yorumculuk yapan yazar BEA TV’de An ve Zaman, Tarihin Sırları programlarını hazırlamış. 

TRT’de yayınlanan Savaşın Efsaneleri ve Türk Okçuluğu’nun Serüveni belgesellerinde uzman tarihçi olarak rol alan Koray Şerbetçi halen 24 TV’de An ve Zaman programının moderatörlüğünü yapıyor. Koray Şerbetçi, geçmişle günümüz arasındaki benzerlikler kurarak, halkların, milletlerin gelişimini, geriye gidişini, değişimini ve devinimini ele aldığı “Tarihin Gör Dediği” kitabının ardından, şimdi de Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan “Değerlerle Türk Tarihi” kitabıyla okurların karşısında. Türklerin Orta Asya’dan başlayıp önce Anadolu’ya, sonra Balkanlara uzanan tarihini savaş meydanları haricinde, bilim, sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlarla inceleyen kitap, Türk tarihine araladığı birçok farklı kapıyı okurun huzurlarına açıyor. 

Kronolojik bir sıralamayla Türklerin tarih sahnesine çıkışını, buradaki ilerleyişlerini farklı kaynaklara Koray Şerbetçi’nin yorumlarını katarak sentezlediği bir çizgi paralelinde ele alan “Değerlerle Türk Tarihi”, Türk tarihine damga vurmuş kişilerin, liderlerin, düşünürlerin ruhsal çözümlemelerine dikkat çekerken, her dönemin gündelik hayatından da kesitler sunarak geniş bir panorama çiziyor ve okura sadece “er meydanındaki Türkler” klişesini yıkarak perspektifinin genişlemesini sağlıyor. Dünyanın, kendi alanlarında söz sahibi isimlerin Türkler hakkındaki görüşlerine yer vererek, evrensel arenada Türk milletinin “dışarıda” nasıl bir izlenim bıraktığını da göstermiş oluyor. 

Koray Şerbetçi, “Değerlerle Türk Tarihi”nde, “bozkırları” aşıp dünyanın diğer ucuna dayanan ve hem kendi hem de dünya tarihinde önemli rolleri sahiplenmiş Türkleri, bahsi geçen tarihe damga vurmuş olay ve kişileriyle ele alarak bin yıllık bir geçmişin mirasını okurlarla buluşturuyor. 

edebiyathaber.net (4 Aralık 2023)

Yorum yapın