Türkçedeki Max Weber literatürüne yeni bir kitap eklendi

Haziran 3, 2022

Türkçedeki Max Weber literatürüne yeni bir kitap eklendi

Max Weber’in “Borsa” adlı kitabı, Gürkan Başay çevirisiyle VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı Max Weber’in “Borsa” adlı kitabını yayımlıyor. Fazıl Baş’ın kitabın ortaya çıkış bağlamına dair kaleme aldığı sunuş yazısı ile yayımlanan “Borsa”, Almanya’nın 19’uncu yüzyılda dünya çapında bir iktisadi güç olma sancılarına ve aynı zamanda Alman toplumu içindeki sınıf çelişkilerine dair ipuçlarına yer veriyor. 

Borsa’nın amaçları ve örgütlenme biçimleri 

Weber’in ilkini 1894 yılında, ikincisini ise 1896 yılında yazdığı, toplamda 64 sayfalık eser, Türkçedeki Weber literatürüne Gürkan Başay’ın çevirisiyle kazandırıldı. Tek bir kitapta toplanan metinlerin ilki, borsanın amaçlarını ve örgütlenme biçimlerini, ikincisi ise borsa işlemlerini ele alıyor. Eserde Weber, geçmişten bugüne iktisadi faaliyetin örgütlenme biçiminin nasıl değiştiğine odaklanıyor ve borsanın Weber’in yaşadığı dönemde nasıl dünya çapında hüküm süren iktisadi sistemi mümkün kılan önemli bir kurum olarak ortaya çıktığını değerlendiriyor.  

Kitaptan 

“Eğer insanlığın emek yolculuğunu tarih öncesine kadar takip edersek, onun mal üretmesini tetikleyen en erken ve doğal bakış açısı olarak şuna rastlarız: kendi ihtiyacını karşılamak. Kendi elleriyle doğayı işleyerek beslenme ve örtünme, dona ve hava koşullarına karşı korunma ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Ama hiç kimsenin gücü doğaya tek başına kafa tutmaya yetmemiştir. Çıplak varlığını korumak için şimdi ve her daim başkaları ile cemaat halinde yaşamaya muhtaçtır, tıpkı bebeğin anne sütüne muhtaç olması gibi. Üstelik muhtaç olduğu cemaati, tıpkı bir bebeğin annesini kendisinin seçememesi gibi, yine özgür kararıyla kendisi tayin edemedi.”

Max Weber kimdir? 

1864 yılında Prusya’nın Erfurt kentinde doğdu. Heidelberg Üniversitesi’nde başladığı hukuk eğitimini Berlin Üniversitesi’nde tamamladı. Alman Sosyoloji Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Weber, Berlin Üniversitesi, Freiburg Üniversitesi ve Heidelberg Üniversitesi’nde dersler verdi. Eserlerinden bazıları şunlardır: Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Sosyolojinin Temel Kavramları, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, Bürokrasi ve Otorite, Sosyoloji Yazıları, Hukuk Sosyolojisi, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Meslek Olarak Siyaset, Din Sosyolojisi.

Gürkan Başay kimdir?

1971 yılında Frankfurt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi ve Goethe Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Çeşitli yayınevi ve dergilerde çevirmenlik yapmaktadır. Arthur Schopenhauer’ın Parerga Paralipomena ve Franz Kafka’nın Şato, Günlükler ve Felice’ye Mektuplar adlı eserleri çevirilerinden bazılarıdır.

edebiyathaber.net (3 Haziran 2022)

Yorum yapın