“Türk Şiirinin Psikanalizi” adlı çalışma yayımlandı

Mart 11, 2023

“Türk Şiirinin Psikanalizi” adlı çalışma yayımlandı

Şair-Psikiyatrist Yusuf Alper’in “Türk Şiirinin Psikanalizi” adlı kitabı Kaos Çocuk Parkı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Şair-İncelemeci yazar Yusuf Alper’in Türk şiirini psikodinamik açıdan ele aldığı bu eserinde Türk şiirinin bireyselleşme serüvenini, şairlerin yaratıcı dünyalarının elementlerini psikanalitik bir çözümlemeye tâbi tutarak Türk şiirine “böyle de bakılabilir” diyen farklı ve özgün bir bakış getiriyor.

 Cemal Süreya’dan Edip Cansever’e, Sezai Karakoç’a; Gülten Akın’dan Cahit Koytak’a, Didem Madak’a, Lokman Kurucu’ya şairin şiirini yaratırken yaşadığı psikolojik süreci, ögeleri, psikanalizin öncüleri ve ardıllarından aktardığı bilimsel veriler ve ölçütler ışığında titiz bir incelemeyle irdeliyor ve bu alandaki önemli  boşluğu dolduruyor.

Şairlerin yaratıcı iç dünyalarına ve kişilik yapılarına ışık düşüren ve onların travmatik hâl ve durumlarını psikanalitik – estetik bir yaklaşımla aydınlatan bu çalışma, yalnızlık, hüzün, acı, vicdan, sanatçının yaratım süreci, yaratıcı kişilik, narsisizm, depresyon ve yaratıcı sanatçılık vb. konuları da teorik anlamda art alanına ekleyerek günümüz şiirini kavramak için ciddi katkılarda bulunmasının yanında, sanatçı-şairlerin kendi ruhsal yapılarının bilincine varmalarına yardımcı olma, “insanın insan olduğunu anımsatmak” gibi ufku olan insanî/ruhsal bir pencere de açıyor.

edebiyathaber.net (10 Mart 2023)

Yorum yapın