Toplumsal Tarih’in 365’inci sayısı çıktı

Mayıs 10, 2024

Toplumsal Tarih’in 365’inci sayısı çıktı

Toplumsal Tarih, önceki sayılarında pek değinilmeyen bir alan olarak bu sayısını Derya Gürses Tarbuck editörlüğünde “Dünya Düşünce Tarihi” adlı özel dosyaya ayırdı.

 Tanıtım metninden
Dosyanın ilk makalesinde Hasan Aksakal modern Asya’nın entelektüel tarihine geniş bir bakış açısı sunuyor ve farklı coğrafyalardan entelektüellerin eserlerine yer veriyor.

İkinci yazıda Alp Eren Topal, François Fénelon’un Les Aventures de Télémaque eserinin on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı edebiyatına ve düşünce dünyasına nasıl etki ettiğini inceliyor.

Üçüncü yazı ise Derya Gürses Tarbuck‘un Richard Whatmore‘la fikir tarihine yönelik yaptığı söyleşiyi metne döküyor. Whatmore, özellikle on sekizinci yüzyıl düşünürlerinin Aydınlanma Çağı’ndaki ideallerini ve bu ideallere dair duyulan hayal kırıklıklarını ele alıyor.

Bu dosyanın dördüncü makalesinde Gülhan Erkaya Balsoy, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi adlı eseriyle kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunmuş ve bu hakların nasıl elde edilebileceğini tartışmış Mary Wollstonecraft’ın feminist düşüncedeki yerini ve etkilerini tahlil ediyor.

Dosyanın son makalesinde Ateş Uslu, siyasal düşünce tarihçiliğinde tarihsel materyalist yaklaşımları masaya yatırıp tarih ve felsefe alanlarında tarihsel materyalist yöntemin kullanımına ve bu yaklaşımın siyasal düşünce tarihçiliği üzerindeki etkilerine bakıyor.

Bu sayının dosya dışı ilk makalesinde Ayhan Aktar, Çanakkale Savaşı’nda Liman Von Sanders’in yaverliğini yapan Binbaşı Mühlmann’ın savaş sırasında ailesine yazdığı ve daha önce bilinmeyen mektubunun ikinci bölümünü kaleme alıyor.

Salih Özbaran, Osmanlı Tarihi çalışmalarında ele alınmış konuların günümüzde yaşadığımız veya bize yaşatılan olaylara ve olgulara benzerliğinden hareketle tarihin güncelliği meselesine odaklanıyor.

Yorum yapın