Toplum ve Bilim’in yeni sayısında “Modernleşme, Sekülerleşme, Finanslaşma” var

Ekim 28, 2019

Toplum ve Bilim’in yeni sayısında “Modernleşme, Sekülerleşme, Finanslaşma” var

Toplum ve Bilim dergisinin 149. sayısı “Modernleşme, Sekülerleşme, Finanslaşma” dosyasıyla yayımlandı.

Dergide yer alanlar şöyle:

İslâm’ın siyasallaşması ve İslâmcılığın seyri (I)
Sosyal refah ve sekülerleşme: Sekülerleşme kuramlarına refah rejimleri perspektifinden bir bakış
Türk modernleşmesinin erken döneminde oluşturulmuş bir maden kenti: Değirmisaz
Bir hesabın analizi: Sosyal, etik ve çevresel “dışsallıkların” parasallaştırılması
Evrensel muhakeme vs. emperyal müdahale: “Adaletin tecellisi” namına Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne coup d’etat
İzlanda Tencere Tava Devrimi
Peron’dan Trump’a, Faşizmden Popülizme: “Üçüncü Yol”un dünü ve bugünü

edebiyathaber.net (28 Ekim 2019)

Yorum yapın