TESAK aralık ayı etkinlik programı dopdolu

Kasım 30, 2022

TESAK aralık ayı etkinlik programı dopdolu

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) aralık programında pek çok ücretsiz söyleşi yer alıyor.

Etkinlik bülteninden

PUŞKİN, ÇEHOV VE RUS EDEBİYATININ SONU

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

01 Aralık 18:30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Sabri Gürses

Aralık ayında, Perşembe Edebiyat Konuşmaları’nın ilkinde şair, romancı, Rusça ve İngilizce edebiyat çevirmeni Sabri Gürses’le birlikteyiz. Modern Rus edebiyatının kurucusu kabul edilen Puşkin’den, modern öykünün en büyük ustalarından ve yazdığı dört oyunla tiyatroda erken modernizmin kurucularından olan Çehov’dan ve Rus edebiyatından söz edeceğiz. Tüm edebiyatseverler davetlidir.

ARAP KIZI NEDEN CAMDAN BAKIYOR?

Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri

07 Aralık 18:30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Ümit Bayazoğlu

Moderatör: Alişan Çapan

“Entelektüel dedektif”, “ayrıntı tarihçisi”, “evrak-ı metruke avcısı” olarak nitelenen ve araştırmalarında daima gölgede kalana odaklanan gazeteci-yazar Ümit Bayazoğlu, Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nde Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürü Alişan Çapan’ın konuğu. Yakın zamanda “Arap Kızı Camdan Bakıyor: Türkiye’nin ‘Siyah’ları” kitabını yayımlayan Bayazoğlu, çalışmasında üzerinde yaşadığımız toprakların “zenci”lerine odaklanıyor. Bu söyleşide, Osmanlı topraklarında 19. yüzyıla dek görmezden gelinen köle ticaretini, harem ağalarını, ev kölelerini, cariyeleri, “zenci”liğin ve köleliğin edebiyattaki yansımalarını ve Türkiye’ye yerleşmiş Afrika kökenli insanların hikâyelerini konuşacağız.

AYNANIN SIRRI: GÖNÜL TUFAN

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

08 Aralık 18:30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Ayça Güçlüten

Moderatör: Kaya Tanış

Ayça Güçlüten ile Kaya Tanış, Güçlüten’in son kitabı Gönül Tufan merkezinde konuşuyorlar. Gündelik yaşamın merkezinde durup anlatının kenarında kalan karakterlere, bu karakterlerin kurmacadaki temsillerine, yazarın bu temsillerdeki konum ve konforuna odaklanan söyleşi, Güçlüten’in edebiyatına panoramik bir bakışı hedefliyor.

KAYGININ KONUMU VE İŞLEVİ

PSİKANALİZDE DİRENÇ VE SAVUNMA MEKANİZMALARIYLA NASIL ÇALIŞILIR?

Psikanaliz Toplantıları

14 Aralık 18:30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Tarık Cemre Ağsar, Bawer Merih

Psikanaliz inisiyatifi “Felsefe Sanat Psikanaliz” üyeleriyle bu yıl her ayın bir çarşamba günü TESAK’ta psikanaliz üzerine konuşuyor, psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlamaya çalışıyoruz. Aralık ayında konumuz, kaygı kavramı ile direnç ve savunma mekanizmaları. Bu konuşmada, kaygının her koşulda anormal olarak ele alınması gibi bir yanlış öğretinin gerek günlük yaşama gerekse kliniğe nasıl yansıdığı, kaygının tezahürleri incelenerek ortaya konacaktır. Kaygı dendiğinde akla ilk gelen ve psikanalizin diğer temel kavramlarından olan direnç ve savunma mekanizmaları da hem pratik hem kuramsal açıdan önemlidir. Kaygının direnç ve savunma mekanizmalarıyla ilişkileri, direnç ve savunma mekanizmalarının klinikte nasıl anlaşıldığı, tanındığı ve çalışıldığı üzerinde durulacaktır.

100 YIL SONRA ATEŞTEN GÖMLEK ROMANINA BAKMAK

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

15 Aralık 18:30 / Konferans Salonu 

Konuşmacı: Mehmet Samsakçı

1922 yılında İkdam gazetesinde tefrika edilen, 1923’te kitap olarak basılan, aynı yıl Muhsin Ertuğrul yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Ateşten Gömlek, Halide Edip’in önde gelen romanlarından biri olduğu gibi, edebiyatımızın kanon kurucu metinlerinden de biri. Belgesel roman özelliği taşıyan ve edebiyatımızda Milli Mücadele Dönemi’ne ilişkin ilk metinlerden olan Ateşten Gömlek, yüz yıl sonra edebiyatımız açısından ne ifade ediyor? Tarih, edebiyat metnine bakışı nasıl değiştirir? İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Mehmet Samsakçı, konuğumuz.

BİLİM FELSEFESİ NE İŞE YARAR? PANDEMİ VE TARTIŞMALAR

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

21 Aralık 18:30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Cem Kamözüt 

Moderatör: Kurtul Gülenç

Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin yürütücülüğünü MSGSÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Kurtul Gülenç üstleniyor. Gülenç’in Aralık ayındaki konuğu yine aynı bölümün Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda akademik çalışmalarını sürdüren Cem Kamözüt. Kamözüt, konuşmasında bilim felsefesi ile yaşadığımız çağın en önemli belirleyicilerinden küresel salgın arasındaki ilişkilere ve pandemiye ilişkin felsefi tartışmalara odaklanacak. Bu zihin açıcı konuşmaya davetlisiniz. 

BİR HAKİKAT ÜSLUBU: EMEL İRTEM ŞİİRİNDE BİLGELİK VE İRONİ

ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler

22 Aralık 18:30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Emel İrtem

Moderatör: Nilay Özer

Şiirde duyguyu yaratan seçimler şairin duygusal eğitimi ve içinde yetiştiği kültürel atmosferin duygu politikalarıyla ilişkilidir. Emel İrtem’in sesi gibidir şiiri. Hakikate doğru hınzırca açımlanan, baskı ve şiddet mekanizmalarının diliyle karşılaştığı yerde sözcüklerin altında patlamaya hazır bir kahkaha bekleten. Bu acılı coğrafyada şiiri humor ve ironiyle buluşturmak geleneği olan bir durum da değildir üstelik. 2020’de yayımlanan Hu!.. adlı kitabıyla sekiz kitaplık bir külliyata ulaşan Emel İrtem’le üslup üzerine söyleşeceğiz.   

DÜNYA EDEBİYATI ÜZERİNE DİYALOGLAR

Cumartesi Söyleşisi

24 Aralık 14:00 / Konferans Salonu 

Konuşmacılar: Ayfer Tunç & Murat Gülsoy

Moderatör: Mevsim Yenice

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy’un 2013’ten bu yana Diyaloglar adı altında gerçekleştirdikleri etkinlikler geçtiğimiz günlerde sözden yazıya dönüşerek kitaplaştı. Bu etkinlikte kitaptan yola çıkarak Tunç ve Gülsoy’un farklı coğrafyaların ve zamanların edebiyatlarıyla nasıl ilişkiler kurduklarını ve kendi yazma deneyimlerini konuşacağız.

edebiyathaber.net (30 Kasım 2022)

Yorum yapın