Tarihin yutup öğüttüğü diğer “Öbürküler”in hikâyesi

Şubat 27, 2023

Tarihin yutup öğüttüğü diğer “Öbürküler”in hikâyesi

Mahir Ünsal Eriş’in ilk olarak 2017 yılında yayımlanan romanı Öbürküler, Can Yayınları etiketiyle yeniden yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bizim millet unutmaya meraklıdır. Dünya ikiye yarılsa üç gün sonra dünyada olduğunu hatırlamaz.
 
Mahir Ünsal Eriş’in 2017 tarihli romanı, ülkenin çok partili döneme geçiş yıllarında Fahrettin Bey ve ailesinin, bir tanıdıklarının yardımıyla Niğde’den İstanbul’a göçünü konu alıyor. Uzun ve hayli meşakkatli bir yolculuğun ardından ailesini Arnavutköy’de bir köşke yerleştiren Fahrettin Bey, akabinde bir yandan ailesini kollarken bir yandan da tayin olduğu memuriyetteki görevine alışmaya çalışır. İlk defa büyükşehir gören ailenin diğer bireyleri ise hem çevrede karşılaştıkları esrarengiz kimseler hem de kâh köşe başlarında kâh köşkün kuytularında vuku bulan korkutucu hatta doğaötesi olaylar karşısında büyük korku yaşar.  
 
Edebiyatımızın belli başlı klasiklerine göndermelerle dolu, hüzünlü olduğu kadar gerilimli ve sürprizli bir hikâye anlatan Öbürküler, taşradan büyükşehre göçüp kaybolan, yabancılaşan insanların suretinde görmezden gelinen öbürküleri ve alttan alta da tarihin yutup öğüttüğü diğer “öbürküler”i konu alıyor. 

#cumhuriyet #türkkimliği #göç #yabancı #gayrimüslim #yerli #periliköşk #korku #gulyabani #altıyedieylülolayları

Sayfa sayısı: 120
Fiyat: 49.00

Mahir Ünsal Eriş’in Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:

Sarıyaz, 2019

Kara Yarısı, 2019

Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde…, 2021

Olduğu Kadar Güzeldik, 2021

Dünya Bu Kadar, 2022

MAHİR ÜNSAL ERİŞ, 1980’de Çanakkale’de doğdu. Arkeoloji ve tarih okudu. Hayatını çeviriler yaparak ve yazarak sürdürüyor. Gençlerbirliklidir; söylenişi bile güzel. Kitapları: Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde… (2012), Olduğu Kadar Güzeldik (2013) (60. Sait Faik Hikâye Armağanı), Dünya Bu Kadar (2015), Benim Adım Feridun (2016), Öbürküler (2017), Kara Yarısı (2019), Sarıyaz (2019), Diğerleri (2020) ve Gaip (2022).

edebiyathaber.net (27 Şubat 2023)

Yorum yapın