Süreyya Ağaoğlu’nu yakından tanımak için

Mart 20, 2023

Süreyya Ağaoğlu’nu yakından tanımak için

Süreyya Ağaoğlu’nun “Bir Ömür Böyle Geçti – Sessiz Gemiyi Beklerken” adlı kitabı Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ağaoğlu, devrin önemli isimlerinin konuk edildiği, siyasi ve fikri gelişmelerin  tartışıldığı bir evde büyümüş, hayatı boyunca ailesiyle sıkı bağlarını hep korumuştur. Yaşadıklarını kaleme aldığı “Bir Ömür Böyle Geçti” (1975) ve “Sessiz Gemiyi Beklerken” (1982) adlı kitaplarını bir arada sunan bu kitapta, aile içi tanıklıklarını ve anılarını anlatıyor, Türk sosyal ve siyasi hayatı açısından önemli ayrıntılar sunarken avukatlık mesleğine dair deneyimlerini de aktarıyor.

Süreyya Ağaoğlu (1903-1989), Türkiye’nin ilk kadın avukatıdır.

“Ben Süreyya Ağaoğlu’yum. Bezmi Âlem Valide Sultanisi’ni bu sene bitirdim. Hukuk tahsili yapmak istiyorum, beni Hukuk’a kaydeder misiniz?” sözleriyle 1921 yılında Darülfünun’a başvurur, kızların da hukuk fakültesinde okuyabilmesinin yolunu açar.

Çıktığı yolda başarıyla ilerlemiş, uluslararası kuruluşlarda görevler alarak, konferanslara katılarak ülkesini temsil etmiştir. Özellikle kadın ve çocuk hakları konusunda büyük katkılar sunmuş, bu alanda sivil toplum kuruluşlarına öncülük ederek geleceğe yön vermiştir.

Tadımlık>>>

Yazar hakkında

Süreyya Ağaoğlu (1903, Şuşa / Azerbaycan – 29 Aralık 1989, İstanbul) Türkiye’nin ilk kadın avukatıdır. Siyasetçi Ahmet Ağaoğlu’nun kızı, Samet Ağaoğlu’nun ablası olan Süreyya Ağaoğlu 1920 yılında Bezmi Âlem Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1921 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başvuran ilk kız öğrenci olarak fakültenin kız öğrencilere açıl­masına öncülük etti. 1925’te mezun oldu. 5 Aralık 1927’de Ankara Barosu’na kaydolup 1928’de serbest avukatlık ruhsatını alarak “Türkiye’nin ilk kadın avukatı” unvanının sahibi oldu. Ankara’da Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi’nde çalıştı. Ağaoğlu, meslek yaşamı boyunca çok sayıda uluslararası konferansta Türkiye’yi temsil etti. 1949’da Beynelmilel Barolar Birliği’nin tek kadın yönetim kurulu üyesi oldu. 1952’de Milletlerarası Kadın Hukukçular Birliği’ne üye olarak girdi, 1960 yılında Kadın Hukukçular Birliği’nin BM Cenevre Teşkilatı temsilcisi seçildi. 1980-1982 yılları arasında Hukukçu Kadınlar Federasyonu ikinci başkanı oldu.

edebiyathaber.net (20 Mart 2023)

Yorum yapın