Masthead header

Şevket Pamuk’a önemli ödül

Osmanlı-Türkiye iktisat tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk, 2018’de Princeton University Press’ten çıkan Uneven Centuries, Economic Development of Turkey since 1820adlı kitabıyla İngiltere’de “Book Prize in Middle East Studies” ödülünü kazandı.

Pamuk’un “olağanüstü” değerlendirmesiyle ödüle layık görülen kitabı,ilk olarak 2014’te Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi başlığıyla İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanmıştı. Pamuk söz konusu eserinde hem kapsadığı dönem hem de içerik ve vurguları ile Türk iktisadi tarihine farklı bir yaklaşım getirmiş; 19. ve 20. yüzyılı ayrı değil birlikte ele alarak, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde önemli siyasal değişiklikler gerçekleşirken, iktisadi açıdan önemli süreklilikler de yaşandığını gözler önüne sermişti. Bu sürekliliklerin bir bölümü Osmanlı geçmişinden, bir bölümü de Sanayi Devrimi sonrasında dünya ölçeğinde ortaya çıkan gelişmelerden kaynaklanıyordu. Pamuk’un, bugünkü Türkiye ekonomisinin kimi özelliklerinin kökenlerini 19. yüzyıldaki dönüşümlerde aradığı eseri, ekonomilerin uzun dönemli gelişmesini değerlendirirken temel ölçütler olarak, bir yandan kişi başına gelir artışlarını ya da iktisadi büyümeyi, öte yandan da sağlık ve eğitim boyutlarıyla insani gelişmeyi ve bölüşümü öne çıkarıyor.

1990’lardan bu yana her yıl British-Kuwait Friendship Society tarafından verilmekte olan ödüle bu yıl 55 kitap aday gösterilmişti. Şevket Pamuk’a ödülü 22 Kasımda Londra’da düzenlenen bir törenle verildi.

edebiyathaber.net (12 Aralık 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r