“Seküler Yönetim Üzerine Yazılar” raflarda

Kasım 23, 2021

“Seküler Yönetim Üzerine Yazılar” raflarda

Padualı Marsiglo’dan “Seküler Yönetim Üzerine Yazılar”, İbrahim Gezer çevirisiyle Timaş Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Orta Çağ Batı Siyaset Düşüncesinin Temel Taşlarından Biri…

Orta Çağ Avrupası’nın önemli fikir adamlarından biri olan Padualı Marsiglio’nun kaleme aldığı İmparatorluklar Üzerine Yazılar isimli bu eser, yazıldığı dönemde var dini otorite ile siyasi otorite arasındaki iktidar mücadelesinin detaylarını ortaya koyarken yazarın tercihini siyasi otoriteden yana kullandığını gözler önüne sermektedir. Yazar, bu tercihini gerekçelendirirken de oldukça detaylı bir şekilde dünyevi otoritenin gerekliliği ve üstünlüğünden bahsetmektedir. Yazıldığı dönem için oldukça aşırı gibi görünen bu düşünceler daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkacak olan laik yönetim tarzının temel taşlarını oluşturmuştur. Bu çalışma, Batı siyaset düşüncesinin klasik metinlerinden biridir.

Editörün Görüşü

Orta Çağ’da Kilise ile İmparatorluklar arasındaki güç mücadelesinin siyasi ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerinden yola çıkarak imparatorlukların yanında yer alan ve bu pozisyonunu yazdığı eserlerle sağlamlaştıran önemli bir isimdir Padualı Marsiglio. Bu çalışmasında da Orta Çağ Avrupası için oldukça dikkat çekici ve rahatsız edici bulunan dinin dünyevi olan üzerindeki etkisinin azaltılması fikrini ortaya atmış ve detaylandırarak savunmuştur.

Neden Önemli?

Bu eser, Orta Çağ Avrupası’nın önemli düşünürlerinden olan Padualı Marsiglio’nun devlet yönetimi ile dini kurumların ilişkilerini belirleyen ve devleti dini kurumların üzerine yerleştiren düşüncelerini bir araya getirmesiyle oluşmuştur. Eser, iki ayrı çalışmanın bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. Defensor Minor ve De Translatione İmperii isimlerini taşıyan bu iki çalışma, Padualı Marsiglio’nun, imparatorluklar ile Papalık kuruşu arasındaki çekişmelerin yaşandığı bir dönemde, imparatorlukların haklı olduğunu ortaya koymak için kaleme alınan önemli metinlerdir. Bu metinler, ilerleyen dönemlerde çizgileri netleşen laik yönetim anlayışının çerçevesini de çizmeye başlamıştır.   Bu çalışma, Cambridge University Press’in Batı Siyaset Düşüncesi Klasikleri Dizisi ile günümüz okuyucusuna ulaştırılan çok önemli bir eserdir.

edebiyathaber.net (23 Kasım 2021)

Yorum yapın