Sayılarla karantina sürecinde Avrupa’daki yayıncılığın özeti

Temmuz 28, 2020

Sayılarla karantina sürecinde Avrupa’daki yayıncılığın özeti

Avrupa Yayıncılar Federasyonu’nun yeni raporu, Covid-19 salgınının yayıncılara olan etkisini sayısal olarak sunmayı amaçlıyor. Rapora göre salgının etkisi, Avrupa’daki kitapçıların çoğunun Mart ayında kapandığı an hissedilmeye başlandı: Karantina boyunca kitapevlerinden yapılan satışlar, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, %75 ila %95 oranında düştü. Nisan ayı daha da kötüydü: Fransa’nın en büyük kitapevlerindeki düşüş %96 oranında gerçekleşirken, Almanya’da düşüş %47 düzeyinde oldu. (Unutmamak gerekir ki –pandemiden nispeten az etkilenen- Almanya’da bir önceki ay düşüş, sadece %30 seviyesindeydi.)

Avrupalı yayıncılar, gelirlerinin oransal olarak hayli azaldığı bu dönemde -ABD’li meslektaşlarının yaptığı gibi- yeni kitapları basmayı ertelediler hatta bazılarını iptal etmek zorunda kaldılar. Bu durum en dramatik haliyle İtalya’da yaşandı: 23.200 yeni başlık ertelendi ya da iptal edildi –ki bu, ülkede üretilen yıllık başlık sayısının üçte birine tekabül etmekte.

Bologna ve Londra’nın da dahil olduğu kitap fuarlarının tümü ertelendi, telif alışverişi durma noktasına geldi.

A.B.D’de olduğu gibi,  Avrupa’da da online satışlar keskin bir biçimde arttı; mesela Nisan’ın başlarında Fransa’daki belli başlı online platformlardaki satışların ikiye ya da üçe katlandığı gözlendi.

E-kitap satışlarında da ciddi artışlar kaydedildi.

Ayrıca bu dönem eğitim materyallerine erişimin başkalaşmasına da neden oldu; örneğin Fransa’da kütüphanelerden yapılan dijital indirmeler beş kat arttı. Öğrenciler basılı kitaplardan, online eğitim materyallerine doğru bir geçiş yaşadılar. Kuşkusuz bu ani geçiş, dijital korsanda da ciddi bir artışı beraberinde getirdi: İspanyol çoğaltım hakları organizasyonu olan CEDRO, Nisan ayında ülkedeki dijital korsancılıkda da üç misli arttığını kaydetti.

Belki de tüm bunlara rağmen rapordaki en çarpıcı -ve geleceğe dair umut veren- nokta, karantina süresinde, dünyadaki kitap okuma ya da dinleme oranının %33 oranında artış göstermiş olması.

Kaynak: www.publishersweekly.com (28 Temmuz 2020)

Yorum yapın