Masthead header

“Sanatı Anlamak” seminer dizisi devam ediyor

15 Şubat’ta başlayan Celil Sadık Eğribaş ile “Sanatı Anlamak” seminer dizisi Cermodern’de devam ediyor. 

8 hafta boyunca devam edecek seminer programında, Orta Çağ resim sanatından kısaca bir giriş yapılarak Rönesans sanatının doğuşundan başlanacak. Bu dönemin mimari, heykel ve resim örnekleri incelenecek, sanatçıların hayatlarında deneyimledikleri ilginç olaylara değinilecek. Bu program için ön bir bilginiz veya bir altyapınızın olmasına gerek yok. Dönemleri ele alırken o dönemin sosyal yaşantısı ve önemli tarihi olaylarına da değinilecek.

Rönesans’ın ardından Maniyerist ve Barok sanatlara geçilecek. Aralarındaki farklılıklar ve benzerlikler üzerinde durulacak, yine bu dönemde önemli eserler üretmiş sanatçıların eserlerinden ve hayatlarından bahsedilecek.

Sonrasında, kuzeye doğru gidilecek ve Kuzey Rönesans ve Barok Sanatlar hakkında seminerler yapılacak. Bu seminerlerde ise yine eserler ve önemli sanatçılar incelenecek. Başyapıtlardan ve özellikle Kuzey sanatının detaycılığından ve eserlerindeki sembollerden bahsedilecek.

Ardından, Manet’nin ‘Kırda Öğle Yemeği’ eseri, eserin yarattığı büyük etki, modern sanat anlayışını nasıl başlattığı, sanat için sanat akımının doğuşunu incelenecek ve önceki dönemlerle bu dönemleri karşılaştırılacak. Sonrasında, Empresyonizm, Post Empresyonizm, Sembolizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Dadaizm, Sürrealizm ve Çağdaş Sanatı kapsayan bir yolculuk yapılacak. Bu seminerlerde de pek çok sanat akımı ve sanatçılar hakkında bilgiler yer alacak. Sanat ve birey arasındaki ilişkiyi incelenecek. Sanatçıların hayatlarını yakından ele alınacak.

Tüm bu seminerler içinde ‘Sanat Nedir?’ sorusunun cevabı bulunmaya çalışılacak.

PROGRAM:

1. Seminer 15 Şubat/ February, Rönesansa giriş, Rönesans Sanatı/ Introduction to Renaissance
2.Seminer 23 Şubat/ February, Maniyerizm ve İtalyan Barok Resim Sanatı/ Mannerism and Italian Baroque Art
3.Seminer 8 Mart/ March, Kuzey Rönesans ve Kuzey Barok Sanatı/ Northern Renaissance and Northern Baroque Art
4.Seminer 15 Mart/ March, Modern Sanatın Doğuşu, Empresyonizm ve Van Gogh eserleri/ The Birth of Modern Art, Impressionism and The Works of Van Gogh
5. Seminer 22 Mart/ March, Sembolizm ve Ekspresyonizm sanat Akımı/ The Movements of Symbolism and Expressionism
6.Seminer 5 Nisan/ April, Kübizm, Füturizm ve Sürrealizm/ Cubism, Futurism and Surrealism
7. Seminer 12 Nisan/ April, Dadaizm ve Soyut Sanat/ Dadaism and Abstract Art
8. Seminer 19 Nisan/ April, Çağdaş Sanat/ Contemporary Art

Atölye Tarihleri:
15 Şubat February- 19 Nisan April 2020

Atölye Yürütücüsü
Celil Sadık Eğribaş

Tek derslik katılım bedeli: 50 TL
Biletler CerModern’de.

edebiyathaber.net (27 Şubat 2020)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r