“Sanatı Anlamak Atölyesi” 14 Kasım’da CerModern’de başlıyor

Ekim 15, 2015

“Sanatı Anlamak Atölyesi” 14 Kasım’da CerModern’de başlıyor

sanati-anlamakCerModern bünyesinde gerçekleştirilecek olan Sanatı Anlamak- Kısa Batı Sanatı Tarihi seminer programı, 14 Kasım – 2 Ocak tarihlerinde her cumartesi 14:00-17:00 arası Dilek Şener tarafından yürütülecek.

Program, XIV. yüzyıldan günümüze sanatçıların hayal gücü, sezgi ve düşünceleriyle, Dünya Sanat Tarihi haritasına katkılarının, siyasal, sosyal ve kültürel dinamikler üzerinden incelenmesini, değerlendirilmesini, katılımcılarla birlikte tartışılmasını ve eleştirel metinlerle birlikte okunmasını içeriyor.

Sekiz haftalık bir süreci kapsayan seminer programının 4. ve 7. haftalarındaki başlıklar, konuk katılımcıların sunumları ile sanatın odakları, piyasası, galeriler, sergiler, kurumları, koleksiyon ve müze eser politikaları, siyasal ve kültürel alandaki ilişkileri ile Güncel Sanat’ın 1980’lerden bu yana küreselleşen dünyanın sanatla kesiştiği noktalardaki yansımaları ele alınacak.

Program

1.HAFTA – 14 Kasım 2015, Cumartesi

Erken Rönesans

Rönesans

Maniyerizm

Barok

2.HAFTA – 21 Kasım 2015, Cumartesi

Rokoko

Neo-Klasisizm

Romantizm

Realizm

Empresyonizm

3.HAFTA – 28 Kasım 2015, Cumartesi

Post-Empresyonizm

Fovizm

Kübizm

Fütürizm

Dadaizm

4.HAFTA – 05 Aralık 2015, Cumartesi

Sanat Felsefesi

Sanatın Metalaşması

Sanat ve Siyaset İlişkisi

5.HAFTA – 12 Aralık 2015, Cumartesi

I. Dünya Savaşı Sonrasında Toplumsal ve Kültürel Değişim/Dönüşümler ve Post-Modernizm

Soyut Dışavurumculuk ve Geç Resimsel Soyutlama

Taşizm/Art Informel

Pop Art

Op Art

Hiper-Gerçekçilik

6.HAFTA – 19 Aralık 2015, Cumartesi

Yeni Gerçekçilik

Minimalizm

Kavramsal Sanat

Fluxus

Arazi Sanatı/Land Art

7.HAFTA – 26 Aralık 2015, Cumartesi

Konuk Eğitmen –Işıl Eğrikavuk

Performans ve Video Sanatı

Feminist Sanat

Yeni Dışavurumculuk – Transavanguardia (Trans-Avant-Garde)

Avrupa’da ve Amerika’da 1980 Sonrasında Sanat ve Kavramlar

Yeni Medya Sanatı (Eğilimler-Sanatçılar)

8.HAFTA – 02 Ocak 2016, Cumartesi

Sanat ve Bugün: Güncel Sanata dair bir şeyler söylemek

Kültürün Özelleştirilmesi:

Devletin Sanat Alanındaki Rolü

Sanat Mütevellileri

Sanat Sergileri ve Galeriler

Sanat Kurumları

Bienaller

edebiyathaber.net (15 Ekim 2015)

Yorum yapın