Masthead header

“Procrustes’in Yatağı” sanat tarihi üzerine bir sanat kitabı

ProcrustesBarış Acar’ın “Procrustes’in Yatağı” adlı kitabı Monokl Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Procrustes’in Yatağı sanat tarihi üzerine bir sanat kitabı. Üniversite ile piyasa, tarih ile eleştiri, kanıt ile enformasyon arasında biçimlenen bir disipline kendi nesnesinin gözünden bir bakış denemesi.

Antik Yunan mitolojisinin en zalim kahramanlarından biri Procrustes. Yolcuları önce misafir edip sonra farklı boylarda hazırlanmış demir yataklarından birinde yatmaya zorlayan; boyları uzun olanları keserek kısaltan, kısa olanları çekerek uzatan Yunan mitolojisinin bu garip eşkıyası sanat tarihiyle sanatçı arasındaki ilişkiyi en iyi anlatan örnek. Procrustes’in Yatağı, sanatçıları sanat adı altında yeniden kurgulamakla görevli geçerli sanat tarihi yazımını, Kant, Nietzsche, Barthes, Merleau-Ponty, Baudrillard gibi filozofların düşünüşleriyle sert bir sınamaya tabii tutuyor, bir yandan dipnotları birer gömütlük olarak gördüğünü söylerken.

Kendisi de bir sanat tarihçisi olan Barış Acar, içinden ama karşısında konuştuğu disiplinin bir yaşama şansı olacaksa bunu ancak sanatın tarafında saf tutarak başarabileceğini söylüyor. Procrustes’in Yatağı’nda 2000li yıllar boyunca sanat üzerine yazdığı aforizmalarını ilk kez bir araya getiriyor.

Kitaptan:

“Dip” her zaman derinde olmadığı gibi

–sığ suların da dibi vardır çünkü–

derinde olanlarının da derinliği ona yüz sürenin konumuna bakar.

– Derin sularda yaşayan canlılar da vardır ve onlar için derinlik yüzeyin kendidir.

edebiyathaber.net (8 Mayıs 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r