Polisiye ustası Patricia Highsmith’in ilk ve son romanları yeni baskılarıyla raflarda

Aralık 18, 2020

Polisiye ustası Patricia Highsmith’in ilk ve son romanları yeni baskılarıyla raflarda

Patricia Highsmith’in ilk romanı Trendeki Yabancılar ve son romanı Küçük g’nin yeni baskıları Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Trendeki Yabancılar

Psikolojik gerilimin mihenk taşı

Kendinizi hiç beklemezken kötülüğün cisim bulmuş haliyle aynı kompartımanda bulabilirsiniz. Guy Haines, laf olsun diye karısı konusunda içini döktüğü Charles Anthony Bruno’dan sadistçe bir teklif alır: Katil olmak! Ama öldürecekleri kişileri değiştokuş edecekler ve kusursuz cinayeti işlemiş olacaklardır. Tren yolculuğu sona erer ama iki adamın uğursuz anlaşması tek taraflı da olsa imzalanmıştır; Bruno’nun kendi üzerine düşen cinayeti işlemesiyle, Haines kendini bir kâbusun ortasında bulacaktır.

1951 tarihli ilk romanında Highsmith, kendini iyi insan olarak tarif edebilecek sıradan kimselerin bile bir dizi olay sonucu en feci suçları işleyebildiği bir dünya yaratıyor. Ünlü yönetmen Hitchcock’un aynı isimli filme uyarladığı Trendeki Yabancılar, psikolojik gerilimin mihenk taşı.

Buluşa bak! Birbirimizin cinayetini işleyeceğiz, anladın mı? Ben senin karını öldüreceğim, sen de benim babamı! Biz trende karşılaştık, tamam mı? Birbirimizi tanıdığımızı kimse bilmiyor! Cinayet ânında başka yerlerdeyiz! Anladın mı?

#psikolojikgerilim #iyilikvekötülük #polisiye #cinayet #kültroman #izlenebilirkitaplar

Çeviri: Tomris Uyar

Dizi: Can Modern

Sayfa sayısı: 344

Fiyat: 40,00 TL   

TOMRİS­ UYAR,­ 1941’de­ İstanbul’da­ doğdu.­ İstanbul­ Ame­ri­kan­ Kız­ Kol­eji’ni­ ve ­İÜ ­Gazetecilik Ens­titüsü’nü­ bi­tir­di.­ İpek ve Bakır­ ve­ Ödeşmeler­ gibi ­öykü­ kitaplarında­ kü­çük  burj­uva ­ insanların ­ yaşam ­ biçiml­e­rine ­ yoğunlaştı. ­Yürekte Bukağı’yla ­1980’de,­ Yaza Yolculuk’la ­1987’de ­Sait­ Faik ­Hi­kâ­ye ­Armağanı’nı ­aldı.­ Vir­giniaWoolf,­ Gabriel ­García ­Már­quez,­ Juan ­Rulfo, ­Lewis ­Carroll, ­Kurt Vonnegut­ Jr.,Julio ­Cortázar, ­Jorge ­Luis­ Borges­ gibi­ ya­zarl­arın­ yapıtlarını­ dilimize­ kazandırdı.­ 2003’te­ İs­tanbul’da­ öldü.

Küçük g

Modern bir peri masalı

Zürih mahallelerinden birinde, şehrin aykırı insanlarının bir araya geldiği bir mekândır Küçük g. Toplumun her kesiminden, farklı farklı cinsel yönelimlere sahip müşterilerinin hayatları, yirmi yaşındaki eşcinsel Peter Ritter’in sinema çıkışında öldürülmesiyle kesişir: Petey’ye âşık olan grafiker Rickie, terzi çırağı Luisa ve eşcinsellerden hiç hazzetmeyen ustası Renate. Hepsinin yolu Jakob’un mekânına düşer.

Son romanında Highsmith edebiyatının perdelerini ardına kadar açarak mesleğine vurucu bir nokta koyuyor. Arzunun, kıskançlığın, cinselliğin ve ölümün birbirine karıştığı Küçük g, bir yaz gecesi rüyası, modern bir peri masalı.

Hafta sonlarında burası Küçük g olarak bilinirdi, ama sabahın dokuz buçuğunda geçerli değildi bu isim. Zürih’in gezilecek yerlerini sıralayan turist rehberlerinden birinde böyle sınıflandırılmıştı Jakob’un yeri: “Küçük g”, müşterilerin bir kısmı eşcinseldir, ama başkalarına da açıktır anlamında.

#alternatifpolisiye #eşcinsellik #yakıntarih #avrupa #aşk #ilişki #mutluluk

Çeviri: Pınar Kür

Dizi: Can Modern

Sayfa sayısı: 376

Fiyat: 44,00 TL

PATRICIA­ HIGHSMITH,­ 1921’de­ Texas’ta­ doğdu,­ 1927’de­ ailesiyle­ New ­York’a­ taşındı.­Üniversite­ eğitimini ­burada,­ Barnard­ Koleji’nde­ tamamladı.­Highsmith,ülkesinin­ demokratik ­ideallerine ­inanırdı­ ama­ Amerikan­ rüyası­ onu­ derin­ birhayal­ kırıklığına ­uğratacaktı.­ Suç ­işleme ­psikolojisini,­ çift ­kişilik ­sorununu­ işleyerek­ çarpıcı­ romanlar­ kurgulayan­ Highsmith ­çok­ sayıda ­ödül­ aldı. ­İlk ­romanı­ Trendeki Yabancılar,­ “Ripley”­serisi ­ve ­başka ­yapıtları ­birçok­ defa­ sinemaya­ uyarlandı. ­Diğer ­eserlerinin ­arasında­ Carol, ­Ocak Ayının İki Yüzü, ­Edith’in GüncesiKüçük g: Bir Yaz Masalı ­ve ­Kadın Düşmanlığı Üstüne Küçük Öyküler sayılabilir. Highsmith,­ ömrünün ­son ­on ­iki ­yılını geçirdiği ­İsviçre’nin ­Locarno ­kentinde1995’te lösemiden hayata ­veda ­etti.

PINAR­ KÜR,­ Bursa’da­ doğdu­ ama­ hiç­ orada­ oturmadı.­ Çocukluğu­ Anadolu’nun­ çeşitli­ kentlerinde­ ve­ Londra’da­ geçti.­ On­ üç­ yaşında­ gittiği­ ABD’de­ beş ­yıl­ kaldı.Ortaöğrenimini­ New ­York’ta ­tamamladı,­ yükseköğrenimine ­yine ­orada ­başladı.İstanbul’da­ Robert ­Kolej ­Yüksek­ Okulu’nu­ bitirdikten­ sonra­ beş­ yıl­ Paris’te­ yaşadı.­ Sorbonne­ Üniver­sitesi’nde,­ Karşılaştırmalı­ Edebiyat­ Kürsüsü’nde­ doktora ­yaptı.­ Yurda­ döndükten­ sonra­ Devlet­ Tiyatrosu’nda­ çalışmaya­ başladı.­ Çeşitli­ gazete ­ve ­dergilerde­ tiyatro­ eleştirileri ­yazdı.­ 1984’te­ Akışı Olmayan Sular­ adlı­ öykü ­kitabıyla ­Sait ­Faik ­Hikâye ­Armağanı’nı ­kazandı.­ İstanbul ­Bilgi ­Üniversitesive ­İstanbul Üniversitesi’nde­ öğ­retim­ üyeliği­ yaptı.

edebiyathaber.net (18 Aralık 2020)

Yorum yapın