Masthead header

PEN Ayın Kitabı: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınlara, Çocuklara ve Azınlıklara Karşı Ayrımcılık, Şiddet ve Sömürü”

PEN Türkiye Yönetim Kurulu, ayın kitabı olarak “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Kadınlara, Çocuklara ve Azınlıklara Karşı Ayrımcılık, Şiddet ve Sömürü”yü belirledi. 

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Kadınlara, Çocuklara ve Azınlıklara Karşı Ayrımcılık, Şiddet ve Sömürü” adlı 2800 sayfalı yapıt Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz’ın örnek bir katkısı. Kapsamlı, derin bir inceleme; geliştirici bir ufuk açış. Nedenler, sonuçlar ve direnme stratejileri. Homer Kitabevi’nin kitaplaştırdığı dev bir kaynak. Prof. Gemalmaz’a şükranla, “Ayın Kitabı”seçtiğimizi kıvançla duyuruyoruz.

Anayasamızda yer alan şu tanım önemini koruyor: “Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayalı laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.” Yurttaşlar olarak bu tanımdaki nitelikleri savunmak ve toplumun bu yönde gelişmesine katkıda bulunmak hayatî değerde.

Bu yapıt daha verimli hamleler için temel kaynaklar arasında.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu

edebiyathaber.net (14 Ocak 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r