Masthead header

Yıldız Sertel’den üç değerli kitap

Yıldız Sertel’in “Ardımdaki Yıllar”, “Annem” ve “Susmayan Adam” adlı anı kitapları Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ardımdaki Yıllar

“Daha insancıl, daha adil bir düzen istedim. Direndim, insanları daha mutlu görebilmek için. Yaşam da bu değil mi zaten? Ben de yaşadım bir insan gibi. Kimseye boyun eğmedim. Alnımın teriyle ekmek paramı kazanıp namuslu bir insan gibi yaşadım.”

Yıldız Sertel, Ardımdaki Yıllar’da zorunlu sürgünlüğün gönüllü sürgünlüğe dönüştüğü bir hayatı, kendi hayatını anlatıyor. Kadıköy ve Moda’nın güzel zamanlarında, devrin aydınlarının, gazetecilerinin, siyasetçilerinin uğrak yeri olan o manzaralı evde geçen çocukluğu… Nâzım Hikmet’in evden eksik olmayan neşesi, gücü ve şiirinin şenlikli sesi… Sabiha ve Zekeriya Sertel’le sürgün hayatları… Siyasi baskılar, çalkantılı politik gündem… Mücadeleyle, okumayla, yazmayla, geri çekilme ve ilerlemeyle geçen bir hayat… Türkiye aydınının hayatı…

#birdevriminhikayesi  #sosyalizm  #nazımhikmet #eskiistanbul  #30lardaçocukolmak  #50lerdeaydınolmak

Annem: Sabiha Sertel Kimdi,  Neler Yazdı? 

Sabiha Sertel’in hayatı, Türkiye’deki basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesinin ne kadar köklü ve meşakkatli olduğunu, ne kadar dirençle ve gayretle sürdürüldüğünü gösteren bir belge.

Yıldız Sertel bir yandan annesini, kendisine ait bir yazı masası bile olmayan ama daima üreten, evini ve çocuklarını koruyup kollayan annesini; bir yandan da Sovyetler Birliği’nde, Bakü’de son bulacak “cinsî bir savaş” yürüten bir aydını, Sabiha Sertel’i anlatıyor.

Annem Sabiha Sertel Kimdi? Neler Yazdı? Selanik’te İkinci Meşrutiyet’in ilerlemeye ve modernleşmeye açık, özgürlükçü ortamında şekillenmeye başlayan bir hayatın izlediği yolu anlatıyor: Mütareke dönemi, Kurtuluş Savaşı, cumhuriyetin ilanı, İkinci Dünya Savaşı, “güruh”un yaptığı Tan gazetesi baskını, çok partili siyasi hayata geçiş ve zorunlu sürgün…

#türkbasını  #cesurkalem  #nazımhikmet #kadınhakları #tangazetesi  #cumhuriyetkadını #gazetelerdendeğilhalktankorkunuz

Susmayan Adam: Babam Gazeteci Zekeriya Sertel

O, yerine ve zamanına pek de bakmadan doğruyu ve düşündüğünü söylemekten korkmayan, belki de biraz pervasız bir gazeteciydi. İnandığı şeyler için korkmadan, yılmadan savaştı. Bu yüzden başına hapis, sürgün gibi pek çok belalar geldi. Ama o hiç susmadı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli gazetecilerinden biri olan Zekeriya Sertel’in 20. yüzyılın başında Selanik’te başlayıp 1980’de sona eren hayatı, dönemin siyasi olaylarıyla beraber, Türkiye’de aydın olmanın hakikatlerine de ayna tutuyor. Düşünce özgürlüğünü savunan bir gazetecinin sürekli baskı ve tepki altında geçen ömrü, her türlü otoritenin zaman ve coğrafyadan bağımsız olarak muhalif sesleri nasıl susturmaya çalıştığını da ortaya koyuyor.

#basınözgürlüğü #düşünceözgürlüğü  #sansür  #demokrasiaşığı  #tangazetesi #nazımhikmet  #cumhuriyettarihi

YILDIZ SERTEL, 1923’te New York’ta doğdu. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ndeki eğitiminin ardından İkinci Dünya Savaşı boyunca Londra’da üniversite eğitimini tamamladı. 1950 yılında annesi Sabiha Sertel ve babası Zekeriya Sertel’le beraber Türkiye’yi terk eden Yıldız Sertel, ailesiyle bir süre Avrupa’nın çeşitli ülke ve şehirlerinde yaşadıktan sonra Sovyetler Birliği’ne gitti. Sabiha Sertel’in ölümünün ardından Zekeriya Sertel’le beraber Paris’e yerleşti. 1971-1989 yılları arasında Paris’te öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2009’da İstanbul’da öldü.

edebiyathaber.net (14 Ocak 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r