Özgür Taburoğlu’nun önerdiği 21 kitap | Can Öktemer

Ocak 4, 2020

Özgür Taburoğlu’nun önerdiği 21 kitap | Can Öktemer

Etika, Baruch Spinoza – Dost Yayınları
Varlık ve Zaman, Martin Heidegger – Alfa Yayınları
Tao Te Ching, Lao-Tzu -İş Bankası Kültür Yayınları
Timaios, Platon – Say Yayınları
19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar -Dergah Yayınları 
Fark ve Tekrar, Gilles Deleuze – Norgunk Yayıncılık
Rüyaların Yorumu, Sigmund Freud – Say Yayıncılık
Pasajlar, Walter Benjamin – Yapı Kredi Kültür Yayınları
Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi – Hilmi Ziya Ülken
İş Bankası Kültür Yayınları
Madde ve Bellek, Henri Bergson – Dost Kitapevi
Minima Moralia, Theodor Adorno – Metis Yayınları
Gramatoloji, Jacques Derrida -Bilgesu Yayıncılık
Yüzeybilim Fragmanlar, Ulus Baker -Birikim Yayınları
Ahlâkın Soykütüğü Üzerine, Friedrich Nietzsche -Gün Yayıncılık
Kelimeler ve Şeyler, Michel Foucault -İmge Kitapevi
Algının Görüngübilimi, Maurice Merleau-Ponty -İdea Yayınevi
Başkası Olarak Kendisi, Paul Ricoeur – DoğuBatı Yayınları
Pratik Aklın Eleştirisi, Immanuel Kant -Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
Fususu’l-Hikem, Muhyiddin İbn Arabi -Ataç Yayınları
Heinrich Ofterdingen, Novalis -DoğuBatı Yayınları
Cinsiyet Belası, Judith Butler -Metis Yayınları
edebiyathaber.net (4 Ocak 2020)

Yorum yapın