Masthead header

“Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi” yayımlandı

Ali Akyıldız’ın son kitabı “Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi” Timaş Yayınları’ndan yayımlandı.

Tanıtım bülteninden: 

Ulaşım ile haberleşme araç ve sistemleri, 19. yüzyıla kadar fazla bir değişime uğramadan gelmiş, bu alandaki esas değişim ve dönüşüm Sanayi Devrimi’nin ardından ortaya çıkan gelişmelerle yaşanmıştır.

Bir yandan okyanuslara dayanıklı ve süratli buharlı gemiler sayesinde uzak ve ulaşılmaz olan yerler yakınlaşırken bir yandan da inşa edilen demir yollarıyla kıtaların iç kesimleri de liman şehirleriyle irtibatlandırılır. Böylece değişimden büyük ölçüde bağımsız ve azade olan bu bölgelerdeki geleneksel yaşam büyük bir değişim geçirir. Bu durum, Sanayi Devrimi’nin seri ve ucuz fabrika ürünlerini kıtaların en iç ve kenarda kalmış köşelerine kadar ulaştırıp buralardaki geleneksel üretim tezgâhlarının ortadan kalkmasına ve Sanayi Devrimi’nin bu meydan okumasına karşı buralardaki devletlerin ve toplulukların kısmen kendilerini revize edip dönüştürmelerine yol açar. Bu bağlamda Osmanlı Devleti de Tanzimat dönemiyle hızlandırmış olduğu modernleşme hamlelerine deniz yolları ve demir yollarını da ilave ederek ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşmayı hedeflemiştir.

Osmanlı tarihi üzerine kıymetli çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Ali Akyıldız, bu kitabında İstanbul’u merkeze alarak Osmanlı’nın son dönemlerinde deniz ulaşımının geçirdiği evreleri, Galata Köprüsü’nün hikâyesini ve Osmanlı topraklarında demir yollarının gelişim sürecini tüm yönleriyle ele almaktadır.

Yazar Hakkında

Ali Akyıldız 1985 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1987’de İzmir-Aydın Demiryolu konulu teziyle yüksek lisansı, 21 Temmuz 1992 tarihinde de Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform (1836-1856) başlıklı teziyle doktorayı tamamladı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda iki yıl Uzman Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 1 Şubat 1989’da Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yakınçağ Tarihi Araştırma Görevlisi oldu. 12 Ekim 1995’te Doçent; 28 Mart 2001’de ise Profesör oldu. 1997 yılından beri aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nin çıkardığı İslâm Ansiklopedisi’nin Türk Tarihi ve Medeniyeti Heyeti’nde müellif-redaktör olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar çalıştığı Marmara Üniversitesi’nden Ocak 2014’te emekli oldu. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir. 1995’te İngiltere ve İskoçya’da araştırma ve incelemeler yaptı. Temmuz-Ağustos 2000 tarihlerinde London School of Economics and Political Sciences ve School of Oriental and African Studies’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Osmanlı’nın bürokratik yapısı, para politikası, demiryolları, saray, sultanlar ve iktidar ilişkileri üzerine çalışmaları devam etmekte. İletişim ve İş Bankası Kültür Yayınları’nın da kitapları çıkan yazarın Timaş’tan çıkan kitapları: Harem’in Padişahı: Valide Sultan, Osmanlı Merkez Bürokrasisi, Saray, Harem ve Mahrem, Yapay Tarihin Esirleri.

edebiyathaber.net (9 Aralık 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r