Osmanlı halkının romanı çıktı!

Mart 28, 2014

Osmanlı halkının romanı çıktı!

Kirk Vezir HikayeleriKırk Vezir Hikâyeleri; Binbir Gündüz Masalları, Binbir Gece Masalları, Tutiname, Kelile ve Dimne, İbn Sina Hikâyeleri, Hâtem-i Tâi Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri gibi bu coğrafyanın yaşayışının, geleneklerinin, esprilerinin, düşüncelerinin ve inanışlarının kodların aşina olmak için temel bir klasik… 

Mesneviler Osmanlı aydınının romanıysa irili ufaklı halk hikâyeleri de Osmanlı halkının romanıydı. Kırk Vezir Hikâyeleri, halk romanlarının en eski ve önemlilerinden biri. Konusunu, benzeri Oğuz Kağan Destanı’nda da görülen, şahın genç eşi kadın efendinin üvey oğlu şehzadeye duyduğu aşkın yol açtığı olaylar oluşturuyor. Bu kitap, Kırk Vezir Hikâyeleri’nin tam metnini günümüz Türkçesiyle okuyucuyla buluşturan ilk yayın olma özelliğini taşıyor. Batı’nın Decameron ve Canterbury hikâyeleriyle akraba sayılabilecek Kırk Vezir Hikâyeleri, Doğu kültüründen, yaşantısından ve anlatı geleneğinden birçok iz taşıyor.

edebiyathaber.net (28 Mart 2014)

 

Yorum yapın