“Feminist Antifaşizm” raflarda

Ekim 2, 2023

“Feminist Antifaşizm” raflarda

Ewa Majewska’nın “Feminist Antifaşizm” adlı kitabı, Münevver Çelik çevirisiyle Otonom Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Kürtaj, şiddet ve sömürü karşıtı feminist mücadelenin yeni örgütlenme biçimleri ve stratejileri neler olabilir? Tüm dünyada önce neoliberalleşme, ardından muhafazakârlaşma ile birlikte yükselişe geçen sağ/faşizan politikalar karşısında, bu soru belki de hiç olmadığı kadar mühim.  Zira hedef tahtasında kadınlar, LGBTQ+ bireyler, göçmenler ve güvencesizler var. Yaşama ve bedenlere yöneltilen bu şiddet karşısında Majewska, feminist mücadeleyi faşizme karşı savaşın tam merkezine yerleştiriyor. Polonya’daki SiyahProtesto, ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan #MeToo kampanyası, ardından gelen Uluslararası Kadın Grevi, küresel bir feminist cephenin açılması demek ona göre. Ve bu cephe hem kuşaklar hem de coğrafyalar arasında kurduğu etkileşim ve dayanışma sayesinde her türlü faşist politikanın karşısına dikilen bir mücadele örgütlüyor. 

“Belki bir yerlerde ataerkil, neo-Nazi bir kıçı tekmelemeye can atan sekiz yaşında bir kız çocuğu vardır. İşte bu kitap onun için yazıldı.”

Satın almak için>>>

Yazar hakkında

Polonyalı filozof, yazar ve akademisyen Eva Majewska, aynı zamanda politik kişiliğiyle de öne çıkar. Polonya’da sosyalizmin çöküşünün ardından yükselişe geçen neoliberal ve muhafazakâr yıkım politikalarına karşı örgütlenen toplumsal hareketlere, özellikle de feminist harekete doğrudan katılıp mücadele eden Majewska, “karşı-kamusallık”, “zayıf direniş”, “ortak olan” gibi kavramlar etrafında yeni politik failliklerin nasıl yaratılacağı üzerine düşünür. Halen Varşova Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmakta, ayrıca pek çok enstitü, araştırma merkezi ve projeye doğrudan ya da dolaylı destek vermektedir. Son derece üretken olan Majewska’nın kitapları ve çok sayıda makalesi arasında “Art as a Guise? Censorship and other paradoxes of politicizing culture” (2013); “Feminism as a social philosophy. Sketches from family tehory” (2009); “Towards a Weak Avant-Garde, Re-Shaping the Canon” (2023); “People’s and feminist Counterpublics. Early ’Solidarnocs’ and the Feminist Balck Protests” (2018); “Errant Counterpublics ’Solidarnocs’ and the Politics of the Weak” (2022); Feminist Antifascism: Counterpublics of the Common (2021) [Feminist Antifaşizm: Ortak Olanın Karşı-Kamusallıkları (2023)] yer alır.

edebiyathaber.net (2 Ekim 2023) 

Yorum yapın