Osmanlı Çocuk Dergileri Atölyesi’nin bir çıktısı 

Mayıs 19, 2024

Osmanlı Çocuk Dergileri Atölyesi’nin bir çıktısı 

Asır Sonunda Bir Çocuk Dergisi  Çocuklara Rehber’e Bugünden Bakmak, Hümeyra Demirel Dinler ve Gökçe Özder editörlüğünde Ornis Kitap etiketi ile okuyucusuyla buluştu. 

Tanıtım metninden

Selanikli Muallim Ahmed Midhat tarafından 1897-1901 yıllarında çıkarılan Çocuklara Rehber, Çocuklara Mahsus Gazete’den sonra en uzun soluklu Osmanlıca çocuk dergisi olmasının yanında isim benzerliği sebebiyle “bildiğimiz” Ahmed Midhat Efendi’ye atfedilmesi bakımından da üzerinde tekrar ve tekrar düşünmeye değer nitelikte bir dergi. Buna karşılık şimdiye dek hakkında yapılmış kapsamlı çalışmaların azlığı, Çocuklara Rehber’in Osmanlı edebiyat ve kültür kanonunun dışında kalmış bir dergi olduğunun da kanıtı niteliğinde.

2022 yılında Çocuk Yazını platformu ve Hümeyra Demirel Dinler yürütücülüğünde gerçekleştirilen Osmanlı Çocuk Dergileri Atölyesi’nin bir çıktısı olarak tasarlanmış bu çalışma Çocuklara Rehber dergisi etrafında yazılmış ve ilk kez yayımlanan yedi makaleden oluşuyor. Elif Emiroğlu, Esra Dicle, Gökçe Özder, Hümeyra Demirel Dinler, Merve Kar ve Reyyan Demirayak’ın kaleme aldığı bu makaleler yoluyla okur asır sonu Osmanlı’sındaki çocuk kimliği, çocuk edebiyatı, iktidar-toplum ilişkisi, yazar ve okur olarak çocuk, pedagoji gibi konular üzerine yeniden düşünmeye çağrılıyor.

“Asır Sonunda Bir Çocuk Dergisi: Çocuklara Rehber’e Bugünden Bakmak’ı oluşturan yazılar, Çocuklara Rehber dergisinin özgünlüğünü vurguladıkları oranda derginin ayrı bir kültürel üretim alanı olarak dönemin çocuk süreli yayınlarının temsil edici bir örneği olduğunu da gösteriyorlar. Bu bakımdan Asır Sonunda Bir Çocuk Dergisi: Çocuklara Rehber’e Bugünden Bakmak kanonik ‘yetişkin’ edebiyatının gölgesinde kalan çocuk yazınının imkânlarına dair yol gösterici bir çalışma olarak görülmeli.”
Veysel Öztürk’ün sunuş yazısıyla…

Yorum yapın