Cehaletin sosyal ve psikolojik nedenleri ile hayatın tüm alanlarındaki etkileri

Mart 1, 2022

Cehaletin sosyal ve psikolojik nedenleri ile hayatın tüm alanlarındaki etkileri

Renata Salecl’in “Cehalet Tutkusu” adlı kitabı, Şafak Tahmaz çevirisiyle Timaş Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bilginin ve bilgiye ulaşma yollarının yeniden tanımlandığı günümüzün hakikat sonrası, post-endüstriyel dünyasında gerçekle yalanı ayırt etmek zaman zaman imkânsız hale geliyor, bu da kasıtlı olarak bilmemeyi seçen insanların sayısının gitgide artmasına neden oluyor. 

Filozof, sosyolog ve hukuk teorisyeni Renata Salecl Cehalet Tutkusu’nda, insanlık durumunun daima bir parçası olduğunu savunduğu “cehalet”i ve bağlantılı olarak “inkâr” kavramını masaya yatırıyor; hem travmatik bilgiye ulaşmaktan kaçınan insan doğasını hem de ideolojik mekanizmaları sekteye uğratacak bilgiyi inkâr yollarını insanlık durumu üzerinden açıklıyor. Kasıtlı cehaletin bilhassa kriz anlarında olumlu bir yanının da olabileceği fikrini dile getiriyor; cehaletin güce nasıl dönüşebileceğini disiplinlerarası örneklerle aktarıyor.

Felsefeden, psikanalitik ve sosyal teoriden, popüler kültürden ve kendi deneyimlerinden yola çıkıp Lacan, Foucault, Claude Lévi-Strauss gibi isimlerin argümanlarına referanslarda bulunarak cehaletin sosyal ve psikolojik nedenlerini inceliyor; cehalet tutkusunun aşktan hastalığa, travmadan genetiğe, adli tıptan büyük veriye kadar hayatımızın pek çok alanını nasıl etkilediğine dikkat çekiyor.  

“Cehalet veya inkârın sosyal ve psikolojik motivasyonlarıyla sonuçlarının kapsamlı bir incelemesi… Sahte haberlerin, propagandaların, siyasi söylemlerin ve tartışmaların medyaya hâkim olduğu bir zamanda, Salecl’ın analizi her birimize ‘cehaleti ve inkârı benimsemek’ için aldığımız kararlar hakkında düşünmenin yeni bir yolunu sunuyor.” –Kirkus Reviews

“Yeni yeni filizlenen cehalet araştırmaları alanına değerli bir katkı… İncelikli ve zorlayıcı.” –Linsey McGoey, The Philosopher

“Renata Salecl bu az ve öz, incelikli kitapta günümüzün yaygın cehalet tutkusunu ve bunun toplumun pek çok farklı düzeyinde nasıl işlediğini araştırıp belgeliyor. Son derece anlaşılır ve taze bir üslupla kaleme alınan kitap, pek çok insanın hayatına dokunan örnekler üzerinden bilmeme çabamızı analiz ediyor.” –Darian Leader 

En önemli cümle

İnsanlar kaygının pençesindeyken cehalet, geçici bir süreliğine de olsa bir savunma şeklidir.

Bu kitap neden önemli

Günümüzün önde gelen düşünürlerinden Renata Salecl, okura cehaletle ilgili kapsayıcı bir portre çiziyor. İnsanların neden bazı konularda ısrarla cahil kaldığını ve bazı şeyleri görmezden geldiğini farklı disiplinler ekseninde popüler örneklerle geniş okur kitlelerine hitap edecek şekilde anlatıyor. Bu olgunun temelinin kısa bir tarihine de yer veren yazar, cehaletin bilhassa 20. ve 21. yüzyılda ekonomi ve siyasette nasıl bir işlevi olduğuna da kapsamlı şekilde değiniyor. Anlatı boyunca filozofların ve önemli fikir insanlarının görüşlerine de sıklıkla şerh düşüyor, referans veriyor. Hayatımızı temelinden sarsan ve dünya genelinde köklü değişikliklere sebep olan Covid meselesine de değiniyor.

Tadımlık>>>

edebiyathaber.net (1 Mart 2022)

Yorum yapın