Osmanlı-Arap ilişkileri üzerine temel bir eser

Nisan 27, 2022

Osmanlı-Arap ilişkileri üzerine temel bir eser

Bruce Masters’ın “Osmanlı İmparatorluğu’nun Arapları” adlı kitabı, Feray Coşkun çevirisiyle Doğan Kitap tarafından 2017 yılında yayımlandı. Bu nitelikli kitabı öneriyoruz.

Tanıtım bülteninden

Osmanlılar Arap topraklarının büyük kısmını dört yüzyıl boyunca idare ettiler. Bruce Masters Arapların Osmanlı tebaası olarak tarihsel deneyimlerini, arka planda yaşanan kültürel ve toplumsal değişikliklerin ışığında ele alıyor. Milliyetçi Arap tarih yazımında “Türk zulmü” olarak değerlendirilen bu dönemin gerçekte nasıl sürdüğünü, Arapların Birinci Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı yönetimine neden başkaldırmadıklarını ortaya koyuyor.

Masters, geniş bir coğrafyaya yayılan Arap topraklarının idaresinin, merkezdeki Osmanlı yönetimine sadakat gösteren yerel aktörlerin işbirliği ölçüsünde başarılı olduğunu iddia ediyor. Arap uleması ve ayanının, Osmanlı Devleti’ni Sünni İslam’ın koruyucusu olduğu müddetçe meşru gördüğünü, öte yandan Osmanlı sultanlarının halifelik iddiasının Arap topraklarındaki kabulünün sınırlı olduğunu gösteriyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Arapları, bu uzun tarihe dair nitelikli bir araştırma.

Bruce Masters, ABD’deki Wesleyan Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir.

edebiyathaber.net (27 Nisan 2022)

Yorum yapın