“Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem” yayımlandı

Mart 11, 2019

“Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem” yayımlandı

Ahmet N. Özdal’ın Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem kitabı Timaş Yayınları’ndan yayımlandı. 

Tanıtım bülteninden:

Ekonomi, ilk duyulduğunda şaşırtıcı gelse de, şeylerin birbirleriyle bağlantılı olmaları üzerine kuruludur. Mallar ve para, birden bire görünüp kaybolmazlar.

Yazar Türkiye’de bu alanda çok az çalışma yapan, çalışmalarında titiz, genç ve verdiği eserlerle göz dolduran bir akademisyendir. Bu çalışma hem kaynakları hem üslubu hem de sunumuyla çok az bilgiye sahip olduğumuz Ortaçağ İslam dünyasıekonomisialanındakonuylaalakalıneredeyseyazılmıştümliteratürüntaranmasıylahazırlanmıştır. Ayrıca konusu çok geniş bir coğrafyayı ve zaman dilimini hata etmesine ve ayrıca bu kadar literatür taraması yapılmasına rağmen okuyucuya gereksiz bir cümle dahi kurulmadan yazılmıştır.

  • Kitap, Ortaçağ’da ve daha çok İslam coğrafyası merkezinde olmak üzere, endüstriyel altyapı, ticaret yolları sistemi ve iktisadi yapı inceleyen literatürde emsali olmayan bir çalışmadır.
  • Yazar bu çalışma için 5 yıl aralıksız 700 eser incelemiştir. Bu 700 eserin önemli kısmını ana kaynaklar, kalanını da yabancı (İngilizce, Arapça) ve yerli araştırma eserleri oluşturmaktadır.
  • Kitap, internet kitap satış sitelerinde, hem tarih (Ortaçağ tarihi, İktisat tarihi), hem coğrafya (Tarihi coğrafya), hem de ekonomi (İktisat tarihi, İşletmecilik) linklerinde aynı anda yer alabilecek konumdadır.
  • Bu multi-disipliner çalışma, üniversitelerin tarih, coğrafya, iktisat, işletme, endüstri mühendisliği bölümlerinden akademisyenlerin dikkatlerini çekecektir. Böylece onlar, bu kitabı öğrencilerine araştırmaya da ders kitabı olarak tavsiye edecektirler.

Ahmet N. Özdal Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem adını verdiği bu çalışmasında, Ortaçağ İslam medeniyetinin gelişiminde lokomotif rolü üstlenen, ancak araştırmacılar tarafından en fazla ihmal edilen bir çalışma alanı olan ekonominin işleyişi meselesini ele almıştır. Yaklaşık 700 ilâ 1400’lü yıllar arasındaki tüm “Eski Dünya” bu çalışmanın kapsama alanını oluşturmaktadır. Eserde, bu tarihsel süreç içerisinde ve daha çok İslam coğrafyası merkezinde olmak üzere, endüstriyel altyapı, ticaret yolları sistemi ve iktisadi yapı incelenmektedir. Bu eser, İslam iktisat tarihini “İpek yolu çok önemliydi” ya da “filan Müslüman/Türk hükümdarı ekonomiye çok önem vermekteydi” basitliğinden kurtarmayı ve ekonominin gerçekten asıl işlediğini gerçek manasıyla ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu kitap ayrıca, IX-XIV. yüzyıllar arasında Ortaçağ İslam dünyasında uzak mesafeler arasında gerçekleşen ve kendi halinde gibi görünün basit ticaret vakaları ileti cari işlem olgularının esasında birbirleriyle ne denli bağlantılı olduklarını göstermesi açısından çok önemlidir. Ortaçağda ticaretin yapısını ve ekonominin aslında nasıl işlediğini de ortaya koyan bu araştırma, şeylerden ziyade bunların arasındaki karşılıklı ilişkileri ve statik enstantanelerden ziyade meydana gelen değişimlerin kalıplarını anlamlandırmaya gayret sarfediyor.

Türkiye’de ve dünyada kaynaklara ulaşımdan dolayı tercih edilmeyen “Ortaçağ İslam Ekonomisi veTüccarlar” konusunda yaptığı titiz çalışmalarla bilinen Ahmet N. Özdal, beş yıl fasılasız takribi 700 kaynağı tedkik ederek hazırladığı bu çalışmasında, genel bir konuyu çok geniş bir zaman ve mekân diliminde, olabildiğince sıradışı bir bakış açısıyla değerlendirerek kitaplaştırdı.

edebiyathaber.net (11 Mart 2019)

Yorum yapın