“Oidipus – Psikomitoloji: Psikanalitik ve Klinik Yorumlar” raflarda

Mart 23, 2023

“Oidipus – Psikomitoloji: Psikanalitik ve Klinik Yorumlar” raflarda

Mehmet Bilgin Saydam’ın hazırladığı “Oidipus – Psikomitoloji: Psikanalitik ve Klinik Yorumlar” Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Psikomitoloji neyi, nasıl yordar? Psikanaliz nedir, nasıl çalışır? Tragedya nedir, neyi irdeler? Sophokles’in “Oidipus” odaklı tragedyaları bu sorulara yanıt vermek için başvurulacak örnek metinlerdir. Sigmund Freud’un “Oidipus Karmaşası” kavramsallaştırması Oidipus’u modern bireyin ruhsallığına dair yorumların merkezi imgelerinden biri haline getirmiş, çeşitli disiplinlerden katkılarla “Oidipus” figürü çok boyutlu bir imge ve simgeye dönüşmüştür.

“Oidipus – Psikomitoloji: Psikanalitik ve Klinik Yorumlar” modern bireyin psikososyal gelişim sürecine ilişkin çalışmaların merkezi imgelerinden Oidipus’u psikanalitik kuram ve uygulama açısından yorumlayan metinlerden oluşuyor.

Mehmet Bilgin Saydam’ın hazırladığı iki kitaplık çalışmanın bu ilk cildi, sosyokültürel perspektifin ağırlıkta olduğu ikinci ciltle birlikte “Oidipus” kavramsallaştırmasına dair değerli bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Tadımlık>>>

Hazırlayan hakkında

Mehmet Bilgin Saydam Psikiyatr ve psikoterapist. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1980 mezunudur. Zürih Üniversitesi’nde nörofizyoloji alanındaki doktora çalışmasının ardından, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini İsviçre’de tamamladı. 1989’dan bu yana İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 2004-2007 yıllarında İTF Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2009-2015 arasında iki dönem İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) kurucu üyesidir.

İlgi ve çalışma alanını ‘psikomitoloji’ şemsiyesi altında psikodinamik psiko­terapiler, psikoterapi felsefesi ile kişilik örgütlenme ve bozuklukları oluştur­maktadır. İTF Sosyal Psikiyatri Servisi (SPS: 1989), İTF Psikoterapi Polikliniği (PTP: 2017) ve İstanbul Psikomitoloji Çalışma Grubu’nun (www.psikomitoloji.com) kurucusu olan Saydam’ın daha önce “Deli Dumrul’un Bilinci / ‘Türkİslam Ruhu’ Üzerine Bir Kültür Psikolojisi Denemesi” (Metis Yayınları, 1997/2022) ve “Ara’f’dalıklar / İnsanın Hâlleri ve Eylemleri: Psikomitolojik Çözümleme” (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017) başlıklı eserleri yayımlanmıştır. “Kişilik ve Psikoterapi Yazıları” (Alan, 2000), “Hekimin Filozof Hâli” (İthaki, 2018) ve “Psi­komitoloji: İnsanı Öykülerinde Aramak -I” (İthaki, 2018) ve “Psikomitoloji: İnsanı Öykülerinde Aramak –II” (İthaki, 2020) kitaplarının eş editörüdür. “Psikomi­toloji: ‘Ara-Da-Lığın’ Bir Karmaşa Olarak İnşası” (Doğu-Batı 71: 33-79; 2015) başlıklı makalesiyle İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD) Psikanaliz Yazıları Başarı Ödülü’ne layık bulunmuştur.

edebiyathaber.net (23 Mart 2023)

Yorum yapın