Nobel Ödüllü Mo Yan’dan “İçki Cumhuriyeti”

Aralık 17, 2020

Nobel Ödüllü Mo Yan’dan “İçki Cumhuriyeti”

Mo Yan’ın “İçki Cumhuriyeti” adlı romanı, Erdem Kurtuldu çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Muazzam bir yaratıcılık sergileyen, siyasi açıdan yıkıcı ve kışkırtıcı bir roman olan İçki Cumhuriyeti, Nobel Ödüllü Mo Yan’ın, hiçbir iktidar ve baskı odağının hayal gücünü yok edemeyeceğini kanıtladığı evrensel bir roman.

Bu çarpıcı epik romanda Çin’in yaşayan en önemli yazarlarından Mo Yan, okurlarını hayalî bir diyara, İçki Cumhuriyeti’ne götürüyor. Hurafelerin, açgözlülüğün ve gerçeküstü olayların hüküm sürdüğü bu yozlaşmış diyarda, yetkililer tuhaf olayların yaşandığına, halkın ölçüsüz bir yeme alışkanlığına kapıldığına dair duyumlar alır ve olayları araştırmak üzere bölgeye emektar Müfettiş Ding Gou’er’i gönderir. Ancak soruşturma sırasında Ding’in gerçeklik duygusunu kaybetmesine neden olacak absürd hatta fantastik gelişmeler yaşanacaktır.

Olay örgüsünün arasında da, İçki Yapımı Üniversitesi, Harmanlama Bölümü’nde doktora öğrencisi ve bir yazar adayı olan Li Yidou tarafından yazar Mo Yan’a yazılmış mektuplara yer verilir. Bu mektuplara birer kısa öykü de eklenmiştir. Ne var ki Li’nin her biri öncekinden daha fantastik ve kötücül hale gelen öykülerinde anlatılanlar gittikçe Ding’in İçki Cumhuriyeti’nde çektiği eziyetlere benzemektedir.

#çinedebiyatı #yozlaşma #açgözlülük #ilerleme #hayalgücü #metakurmaca #grotesk

Bu kitaba ilgi duyanlar için ek öneriler: Yan Lianke: Patlama Kayıtları, Patrick Deville: Viva, Patrick Modiano: Karanlık Dükkânlar Sokağı, Uwe Timm: Kuş Çayırı, Jenny Erpenbeck: Gidiyor, Gitti, Gitmiş

Sayfa sayısı: 488

Fiyat: 49,50 TL          

MO­ YAN,­1955’te­ Çin’de­ doğdu.­Kültür ­Devrimi ­sırasında ­on ­bir ­yaşındayken­ okulu ­bırakıp ­çiftçi olarak ­çalışmaya­ başladı.­ Ardından­bir­ pamuk­ fabrikasında­ çalıştı ­ve ­yazmaya ­başladı. ­İlk­ çalışmaları daha­ çok­ Mao­ dönemine­ özgü­ toplumcu­ gerçekçi­ tarzdaydı.­ 1976’da­ Kültür­ Dev­rimi­ hareketi ­sona erince ­Mo­ Yan,­Halk ­Kurtuluş ­Ordusu’na­ katıldı ­ve ­bir ­yandan ­orduda ­görev ­yaparken ­öte ­yandan yazmayı­ sürdürdü.­ Asıl ­adı­ Gun ­Móyè­ olan ­yazar,­1984’ten ­itibaren ­Çince­“sakın ­konuşma”­anlamına gelen ­Mo­ Yan­ adını­ kullanmaya ­başladı.­Time ­dergisinin­ “Çin’in­ en­ ünlü,­ en­ sık­ yasaklanan­ ve­ en­ çok­ korsan­ baskısı­ yapılan­ yazarlarından­ biri”­olarak ­tanımladığı ­Mo ­Yan’ın ­başlıca ­romanları arasında, Kızıl Darı Tarlalarıİri Memeler ve Geniş Kalçalar, “Sandalağacı­ Azabı”,­ Yaşam ve Ölüm Yorgunu, Değişim,­“Kırk­ Bir­ Havan­ Topu”, ­“Sarımsak ­Baladı”,­ İçki Cumhuriyeti­ bulunuyor.­ Öte ­yandan “Usta Gittikçe­ Daha­ Komik­ Oluyor” adlı­ öykü­ derlemesi­ ve­ “Patlama” ­adlı ­öykü­ kitabı ­vardır. ­Mo­ Yan, 2012­ Nobel ­Edebiyat ­Ödülü’nü ­alırken­ Çin’de ­doğan­ ve ­Çin’de­ yaşamayı­ sürdüren­ ilk ­Çinli ­Nobel Ödüllü ­yazar ­oldu.

ERDEM ­KURTULDU, ­1981’de­ İstanbul’da ­doğdu.­ 2006 ­yılında ­Ankara­ Üniversitesi­ DTCF’nin­ Sinoloji­ Bölümü’nden­ mezun­ olduktan­ sonra,­ Çin ­hükümetinden ­kazandığı­ bursla ­Pekin ­Dil ­ve ­Kültür Üniversitesi’nde­ Çince ­eğitimine­ devam­ etti.­ Mo­ Yan’dan­ Kızıl Darı Tarlaları, İri Memeler ve Geniş Kalçalar, Yaşam ve Ölüm Yorgunu, Değişim, Saydam Turp, İçki Cumhuriyeti; ­Yu­ Hua’dan­ Kanını Satan Adam;­ Yan­ Lianke’den ­Patlama Kayıtları, Günler Aylar Yıllar;­ Wumen­ Huikai­ ve­ Kou’an­ Shiyuan’dan­ Zen Ustaları; Konfüçyüs’ten­ Konuşmalar: İlk On Bölüm;­ Lao­ Tzu’dan­ Tao Te Ching, ­Sun­ Zi’den­ Savaş Sanatı ­gibi­ eserleri­ Türkçeye­ kazandırmıştır.­ Çevirmenin­ bir ­de ­YKY­ Kâzım ­Taşkent Klasik­ Yapıtlar ­Dizisi ­için­ hazırlayıp­ çevirdiği­ Klasik Çin Şiirinden Seçmeler ­adlı ­derlemesi ­vardır.

edebiyathaber.net (17 Aralık 2020)

Yorum yapın