Nietzsche felsefesinin temel taşı: “Böyle Buyurdu Zerdüşt”

Aralık 6, 2021

Nietzsche felsefesinin temel taşı: “Böyle Buyurdu Zerdüşt”

Friedrich Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı kitabı, Regaip Minareci çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Batı felsefe geleneğinin hakikat ve hakikati aktarma sorunsalıyla hesaplaşan bir parantez. 

Üstinsan ve ebedî dönüş kavramları üzerine kurulu olan Böyle Buyurdu Zerdüşt, Nietzsche felsefesinin temel taşıdır.

Nietzsche’nin, yazılmış en derin eser olarak tanımlamaktan hoşlandığı bu kitap, edebiyat ile felsefenin sınırları arasında gezinir.

Friedrich Nietzsche’nin 1883-1885 yılları arasında kaleme aldığı Böyle Buyurdu Zerdüşt, filozofun en bilinen eseridir.

#almanklasikleri #üstinsan #ebedidönüş #tanrıöldü #amorfati #nihilizm

Böyle Buyurdu Zerdüşt’e ilgi duyanlar için ek öneriler: Friedrich Nietzsche: Putların AlacakaranlığıNeden Bu Kadar Akıllıyım?; Stefan Zweig: Şeytanla Savaş:Hölderlin, Kleist, Nietzsche; Carl Gustav Jung: Anılar, Düşler, Düşünceler; Arthur Schopenhauer: Mutlu Olma Sanatı

Dizi: Can Klasik
Tür: Düşünce
Sayfa sayısı: 352
Fiyat: 22,00 TL         

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE, 1844’te Prusya Krallığı’nın sınırları içinde yer alan Röcken’de doğdu. Yedi yaşında Yunanca ve Latince öğrenmeye başladı, klasik müzikle yine bu dönemde tanıştı. Müzik ve dil alanında gösterdiği özel yetenek, on dört yaşında ona dönemin nitelikli Protestan yatılı okullarından Schulpforta’nın kapılarını açtı. 1864’te Pforta’yı bitiren Nietzsche, aynı yıl Bonn Üniversitesi’nde teoloji öğrenimine başladı. 1869’da İsviçre’deki Basel Üniversitesi’nden gelen klasik filoloji profesörlüğü teklifini kabul etti. 1872’de ilk kitabı Trajedinin Doğuşu‘nu yayımladı. Bunu David Strauss ve Richard Wagner üzerine çalışmaları izledi. 1878’de İnsanca, Pek İnsanca yayımlandı. 1882’de Şen Bilim‘in ilk kısmı geldi. 1885’te Böyle Buyurdu Zerdüşt‘ü sadece kırk nüsha olarak yayımladı ve yakın dostlarına dağıttı. İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, Putların Alacakaranlığı, Deccal ve Ecce Homo, bu tarihten sonra birbiri ardı sıra yayımladığı geç dönem eserleridir. Nietzsche’nin eserleri din, ahlak, felsefe, bilim ve modern kültür üzerine eleştirilerdir. Düşüncesinin temelini Apollon-Dionysos ikiliği, güç istenci, Tanrı’nın ölümü, üstinsan ve ebedî dönüş oluşturur. Hakikatin nesnelliğini sorgulayan çalışmalarının etkisi 20. yüzyılda varoluşçuluğa, oradan da postmodernizme ve postyapısalcılığa kadar uzanır. 1889’da zihinsel çöküş yaşadı. 25 Ağustos 1900’de öldü.

REGAİP MİNARECİ, 1955’te İstanbul’da doğdu. Münih’te geçen lise ve üniversite yıllarının ardından 1977’de Hürriyet Grubu’nda çevirmen olarak çalışma hayatına atıldı. Hürriyet Dergi Grubu, Milliyet Dergi Grubu, GüneşTercüman ve Doğan Kitap’ta editör, yazıişleri müdürü, yayın yönetmeni ve yayın koordinatörü olarak uzun yıllar idari görevlerde bulundu. Önceleri gazeteciliğin yanı sıra sürdürdüğü edebiyat çevirmenliğine artık tam zamanlı olarak devam ediyor.

edebiyathaber.net (6 Aralık 2021)

Yorum yapın