Irkçılığın bilinçdışı kökleri

Mayıs 8, 2023

Irkçılığın bilinçdışı kökleri

Todd McGowan’ın Irkçı Fantazi adlı kitabı Axis Yayınları tarafından Erkal Ünal çevirisiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Felsefe, psikanaliz, siyaset teorisi ve eleştirel teorinin kesişimindeki çalışmalarıyla tanınan Todd McGowan’ın Irkçı Fantazi adlı kitabı, modernitenin asli sorunlarından biri olan ırkçılığa bakışımızı kökten değiştirecek, ırkçılık karşıtı mücadele için elzem bir metin. McGowan kitabında kendi deyimiyle ırkçılığın psişik rezonansını irdeliyor, diğer bir ifadeyle bilinçdışının ırkçılıkta oynadığı rolü ele alıyor. Ona göre ırkçılığın bilinçdışı yanı, yıkıcılığı ya da adaletsizliği değil, ırkçı için keyif üretmesidir. Kitap boyunca toplumsal linç ve polis cinayetlerinden, antisemitizme, Hollywood filmlerine ve müziğe uzanan geniş bir yelpazede bu keyfin izlerini sürüyor.Kapitalist modernitede gelişen, çağdaş toplumun temelini oluşturan bu ırkçı psişenin altında yatan temel fantazi yapısını ortaya koyan bu çalışma, ırkçı fantaziye yapılan bu muazzam bilinçdışı yatırımın ırkçılığın devamlılığını sağladığı iddiasında. Söz konusu fantazi yapısını yerinden oynatmadan ve bunu gerektiren kapitalist ilişkileri değiştirmeden ırkçılıkla mücadeleyi hakkıyla sürdürmenin mümkün olmadığını açıkça gösteriyor.

“Bugünlerde dünya, uzak ve aşılmış olduğunu varsaydığımız bir geçmişten gelen eski sorunların yeniden su yüzüne çıkmasıyla giderek artan bir kafa karışıklığı içerisinde. Peki bu neden oluyor? Todd McGowan bu sorunlardan biriyle yüzleşerek ırkçılığın neden bu kadar inatçı olduğunu ve ırkçılığın bu olguya ilişkin hâkim teorilerin naifliğini nasıl ortaya çıkardığını ayrıntılı bir biçimde ele alırken, karmaşık fantazmatik yapısına ilişkin geniş kapsamlı bir açıklama getiriyor. Güncel ve kapsamlı bir kitap.”

Joan Copjec, Brown Üniversitesi

“Teori nadiren bu kadar net bir şekilde açıklanmış veya bu kadar geniş bir tarihsel yelpazede geçerli olabilmiştir. McGowan’ın Irkçı Fantazi’si, fantaziyi keyfi yapılandıran bir çerçeve olarak ön plana çıkararak, psişik keyfi, siyah karşıtlığından antisemitizme ve Müslüman karşıtı ırkçılığa kadar farklı ırkçılık türlerinin bilinçdışı kaynağı olarak konumlandırıyor. Bu, ırkçı fantazinin yalnızca çağdaş kapitalist toplumumuzun kalbindeki değil, aynı zamanda modern dünyamızı doğuran Aydınlanma düşüncesinin kökenindeki işlevini ortaya çıkarabilen kapsamlı bir çalışmadır. Irkçı Fantazi, bilinçdışına sadece sözde başvuran ya da bizi ırkçılığa bağlayan keyfin yapılandırılmasındaki rolünü tamamen görmezden gelen çağdaş ırkçılık karşıtı düşünce için gerekli bir düzeltmedir.”

Sheldon George, Simmons Üniversitesi

edebiyathaber.net (8 Mayıs 2023)

Yorum yapın