Masthead header

Nâzım Hikmet Akademisi yenilenerek yoluna devam ediyor

Alternatif bir eğitim, düşün ve üretim alanını oluşturabilmek amacıyla üç yıl önce yola koyulan Nâzım Hikmet Akademisi bir dizi yenilikle yeni döneme merhaba diyor.

Nâzım Hikmet Akademisi’nin geldiği noktayı ve geleceğini, Akademi’nin yönetiminde görev alan Emre Yalçın ve Nimet Çakıcı Sol Haber’e anlattı.

Nâzım Hikmet Akademisi hangi amaçla kuruldu?
Nimet Çakıcı: NHA, öncelikli olarak ülkemizde ilerici bir kültürel-sanatsal ve bilimsel üretimin sürekliliğine ve bu sürekliliğin kurumsal bir kimlik olarak toplumsal yaşamın içerisinde yapılanmasına yönelik duyulan büyük bir ihtiyaca karşılık yola çıktı.

İnsanlığın yarattığı bilimsel ve sanatsal birikimi savunmak ve geliştirmek, bunu yaparken de yeni bir aydın kuşağı yaratmak için çabalamak; gerici, muhafazakâr, piyasacı kültür-sanat ve bilim eğitimi anlayışına karşı alternatif bir eğitim, düşün ve üretim alanını oluşturabilmek, yola çıktığımız günden beri en temel rotamız.

Emre Yalçın: NHA kurulduğu günden beri, bu rotaya ulaşmak için genç kuşakların enerjisine güveniyor ve günümüzün en temel toplumsal gerçekliklerinden biri olan “akıl tutulmasının” toplumun her kesiminde egemen olduğu bugünlerde, öncelikli olarak genç kuşakların aklını açmaya ve güçlendirmeye çabalıyor.

Hangi bölümlerde çalışma yapılıyor?
Nimet Çakıcı: Nâzım Hikmet Akademisi üç yılını Sinema, Müzik, Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında tamamladı. Fakat bu yıl bir sanat disiplinine daha alan açtık.

Emre Yalçın: Evet, nihayet diğer bölümlerimizin yanı sıra, bu yıl ilk defa Tiyatro Bölümümüze de öğrenci almaya başlıyoruz.

Akademi’nin eğitmen kadrosu hakkında ne söylersiniz?
Nimet Çakıcı: Gururla belirtmeliyim ki bu sorunun yanıtı hepsinden uzun olabilir. O yüzden tek tek isimleri ayrıca iletelim. Ama alanlarında Türkiye’nin ilerici birikimini ve sanatsal derinliği önemli ölçüde yansıtan bir akademik kadroya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.
Emre Yalçın: Yeni yapılandırmakta olduğumuz tiyatro bölümü için de birçok isimle halâ temas halindeyiz ve çok yakında bu isimleri telaffuz etmeye başlayacağız. Ancak Tiyatro Bölümü’nün de en az diğer bölümler kadar zengin bir eğitmen kadrosuna sahip olacağını söyleyebiliriz.

Akademi yeni bir yapılanma içinde. Bu yeni yapılanmanın kilit noktaları neler?
Nimet Çakıcı: Öncelikle geçen yıl ilk olarak denediğimiz bir uygulamayı geliştirerek devam ettireceğiz. O da şu; tüm bölümlerin öğrencileri birinci senelerinde, bizim Temel Eğitim adını verdiğimiz ortak dersler alacaklar. Burada hedeflediğimiz, Akademi’nin temel ilkelerinden biri olan düşüncenin bütünselliğini, sanatın ve bilimin, disiplinler arası etkileşimini gözeten bütünlüklü eğitim anlayışına kapı aralamak… Sosyal Bilimler ve farklı sanatların buluştuğu bütünlüklü bir formasyona adım atmak…

Emre Yalçın: Toplumsal yaşam içerisinde doğru bir felsefi, siyasi ve ideolojik tavrın omurgasını öğrencilerimizle birlikte oluşturmak için gerekli olan temel formasyonu inşa etmek istiyoruz.

Nimet Çakıcı: Şöyle devam edeyim… 1. Sınıf programımızda, bölümlerin birbirleriyle temasına olanak tanıyan ve önceki yıllarda da var olan ortak derslerinin yanı sıra, temel branş dersleri de yer alıyor. Yani, her öğrencinin tercih ettiği bölümle ilgili kişisel donanımını, yetkinliğini ve derinliğini kazanması, sürdürmesi ve biriktirdiklerini kolektif bir anlayışa açık ve hazır hale getirmesinin olanakları sağlanıyor.

Emre Yalçın: Bu bakış açısı diğer alanlarda da kendisini üretiyor. Bir önceki dönemin deneyimleri yeni dönemin ihtiyaçlarını doğuruyor ve ihtiyaçları göz önüne alarak eğitim çerçevemizi geliştiriyoruz. Evet, nitelikli bir üretim ve organizasyon sürecini yapılandırıcak bir dizi adım ve düzenleme, bu yeniden yapılandırma sürecinin başında geliyor. Arkamızda bıraktığımız üç yıllık süreç zarfında belirlediğimiz eksiklikler ve sıkıntılar üzerinden bu yıl üretim odaklı, dahası kolektif bir üretim odaklı çalışma sistemini teşvik edecek ve harekete geçirecek yenilikleri hayata geçireceğiz.

Mesela, bu sene NHA’nın en temel yeniliğini Öğrenci Koordinasyon kurulu oluşturacak. Öğrenci Koordinasyon kurulunu somut ihtiyaçların karşılığı olarak yapılandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin eğitim sürecine daha etkin ve üretken bir biçimde katılımlarını sağlayan, öğrencilerin ve öğretim görevlilerin arasında gerçekleşen sosyal-kültürel paylaşımı daha sağlam temellere oturtan, öğrencilerin kendi aralarında ya da hocalarıyla birlikte geliştirecekleri sanatsal ve kültürel faaliyetleri organize eden ve belki de en önemlisi altını çizerek belirtmek isterim, öğrencilerin güncel toplumsal olaylar karşısında birer “aydın adayı” olarak aldıkları siyasal ve toplumsal tavrı, yine onların üretimleri aracılığıyla toplumla buluşturmaya gayret eden bir mekanizma olacak “Öğrenci Koordinasyonu”. Ve NHA içerisinde önümüzdeki süreçte merkezi bir konumda yer alacak.

Nimet Çakıcı: Yeniden yapılanma sorusuyla birlikte Sosyal Bilimler Bölümümüzün işleyiş tarzındaki değişikliği de vurgulamadan geçmeyelim. Geçtiğimiz yıllardan devam eden iki araştırma grubumuz var, bunlardan biri Aydemir Güler’in sürdürdüğü Türkiye’de İşçi Sınıfının Oluşumu ve Mücadeleleri: Avni Erakalın kitap çalışması, diğeri ise E. Zeynep Güler tarafından sürdürülen Kent ve Mekânın Dönüşümü başlıklı araştırma grubu çalışması. Yeni dönemde bu araştırma gruplarına eklenecek üç çalışmamız daha olacak.
Sosyal bilimler bölümünde öğrencilerimiz üretime yönelik olarak araştırma gruplarına dâhil olacaklar, ama aynı zamanda teorik ve uygulamaya dönük çalışmalar da yürütecekler.

Akademi, öğrencilerine ne vaat ediyor?
Nimet Çakıcı: Nâzım Hikmet Akademisi öğrencilerine öncelikle az önce bahsettiğim içeriğin dışında NHA bünyesinde her biri kendi alanlarında derinlikli birikime sahip olan ‘ustalar’la birlikte çalışmayı, birlikte üretmeyi vaat ediyor.

Entelektüel derinlik, toplumsal sorumluluk ve kolektif çalışmayı sinemanın, müziğin, edebiyatın ve tiyatronun gücüyle buluşturmayı hedefleyen bir yol arkadaşlığı vaat ediyor. Ve her bir sanat disiplininin kendini diğer sanat disiplinleriyle birlikte anlamasını ve anlatmasını… Bunu yaparken meselâ müzikteki karşılığı: ‘Müziği ve müzik incelemelerini yalnızca seslerle açıklamak yerine, incelemekte olduğu konulara ve buna bağlı sorulara sosyo-kültürel zeminde verilerle yaklaşmayı… Müziğin hangi toplumsal, tarihsel, siyasal, ekonomik ve sosyal koşullarda oluştuğunu, müziğin kendisi kadar önemser ve buna bağlı olarak müziği tüm toplumsal oluşumlardan soyutlayan seçkinci yaklaşımlara karşı tavır geliştirir’ yaklaşımımız aslında tüm sanat alanlarımız için geçerlidir. Biz öğrencilerimize birlikte öğrenmeyi, birlikte düşünmeyi, birlikte üretmeyi ve birlikte değiştirmeyi vaat ediyoruz.

Emre Yalçın: Tabi NHA öğrencilerine dikensiz bir gül bahçesi vaat etmiyor. Tarif ettiğimiz, hem öğrencilerimiz hem de eğitimcilerimiz açısından var olan kalıpların dışına çıkmayı gerektiren oldukça zorlu bir süreç. Hocayı bakışa tabi olan, sorgulama sürecini devre dışı bırakmış bir eğitimden bahsetmiyoruz. Aksine, en az hocaları kadar konu üzerine yoğunlaşmış ve derinlik arayışı olan öğrenciler istiyoruz. Bu, kuşkusuz tartışmayı ve eleştiriyi merkeze koyan bir gerilim düzlemini gündemimize getiriyor. Bu gerilimin bir de öğrencinin hayatla kurduğu ilişkiye yansıyan yönü var. Kurulu düzeni kabul etmemek, orada da sorgulayıcı bir bakışa sahip olmak ve bu sorgulayıcı bakışı gündelik toplumsal yaşam içerisinde müdahil bir üretici etkinliğe dönüştürmek akademinin ve dolayısıyla öğrencilerimizin karakteri olmalıdır. Dünyayı değiştirme iddiasını ve mücadelesini içselleştirmiş bir karakter…

NHKM bünyesinde yürütülen diğer çalışmalarla bir etkileşimizin var mı?
Nimet Çakıcı: Akademi zaten, 1996’da kurulan Nâzım Kültürevi ve sonrasında 2004’ten bu yana Kadıköy / Altıyol’daki Anarad Hıgutyun okulun binasındaki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi faaliyelerinden, birikiminden doğan bir ihtiyaçtı. Doğal olarak etkileşimi devam ediyor. Hatta gerek NHKM’nin aylık etkinlik programına NHA’nın katkılarıyla, çeşitli atölye, sergileme ve seminer programlarıyla bu etkileşimi çoğaltma çabası içerisindeyiz

Yeni dönem hangi tarihte başlıyor?
Emre Yalçın: Yeni dönem 15 Ekim ile başlayan hafta başlayacak. Bu vesileyle ilân etmiş olalım; Nâzım Hikmet Akademisi’ne başvurular, talep nedeniyle 03 Ekim’e uzatıldı. (Başvuru formu ve koşulları için: http://nazimhikmetakademisi.org/node/415) Ekim’in ilk hafta sonu adaylarla mülakatlar yapılarak Akademi’nin yeni öğrencileri belirlenecek. Eylül’ün son haftası eski öğrenciler de yeni eğitim yılı için kayıtlarını yenileyecek ve ders seçimlerini yapacaklar.

Nazım Hikmet Akademisi Sanat Bölümleri Eğitmen Kadrosu:
Müzik Bölümü:
Ayşe Tütüncü, Şebnem Ünal, Erkan Oğur, Şevket Akıncı, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Derya Türkan, Murat Opus, Emin İgüs, Ufuk Karakoç, Erdem N. Karakaş, Hüseyin Alpaslan, Yiğit Özatalay, Ali Cenk Gedik, Murat Meriç, Hülya Tunçağ, Murat Beşer ve Orhan Kâhyaoğlu, Nimet Çakıcı.

Sinema Bölümü: 
Handan İpekçi, Mutlu Parkan, Çağrı Kınıkoğlu, Necla Algan, Tül Akbal, Semir Aslanyürek, İnan Temelkuran, Ayla Kanbur, Serkan Çakarer, Yeşim Ustaoğlu, Bülent Görücü, Yusuf Aslanyürek, Özlem Turhal, Mustafa Ziya Ülkenciler Hasan Gergin.

Edebiyat Bölümü: 
Hürriyet Yaşar, Birgül Oğuz, Sezer Ateş Ayvaz, M. Bülent Kılıç, Efe Duyan, Mustafa Köz, Kaya Tokmakçıoğlu, Ceren Özpınar.

Tiyatro Bölümü akademi kadrosu çok yakın bir zamanda duyurulacaktır.

SolPortal (24 Eylül 2012)

  • ilhan şarman - 01/06/2014 - 15:47

    Cumartesi akşamı akademi korosunun konserinde idim.Çok başarılı ve güzel bir konserdi,emeği geçen herkesi kutlarım.Ancak ikinci bölümde Nazım’ın şiirlerinden bestelenmiş 1-2 eser dinlemek isterdim..belki başka konserde…başarılar dilerim.cevaplakapat

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r