“Müzik Etnolojisi” yayımlandı

Mart 8, 2016

“Müzik Etnolojisi” yayımlandı

M__zik_EtnolojisiDoç. Dr. Murat Bulgan’ın Türkçeleştirerek derlediği “Müzik Etnolojisiİstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Müzik Etnolojisi, sosyal bilimler alanında günümüzde önemli bir yer edinen Etnomüzikoloji’nin; tarihsel gelişimini, metodolojik farklılıklarını ve günümüzdeki konumunu ortaya koyuyor. Kitap; müzik üretimi sürecinin sosyoekonomik ve politik boyutuna ışık tutuyor.

Yerel müzik ve enstrümanlarının toplumsal ve kültürel açıdan sembolik anlamlarını tartışan, müzik alanını farklı bir boyutta inceleyen kitap, üç bölümden oluşuyor. İlk bölümünde, müzik etnolojisinin İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da ve Amerika’da uygulanışı ve içeriği ele alınıyor. İkinci bölümde, savaş sonrası değişen toplumsal algının bilim dalını nasıl etkilediği ve dönüştürdüğü tartışılırken, bu dönemde bilim dalı alanının nasıl genişlediğine ve bu dönüşümlerin metodolojiye nasıl yansıdığına değiniliyor. Üçüncü bölümde ise etnomüzikolojinin günümüzde aldığı son hali ve akademik alanındaki yeri irdeleniyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın “Kültürel İncelemeler” dizisi içinde yer alan çalışma, müzik etnolojisine disiplinler arası, akademik, metodolojik ve tarihsel bir perspektif kazandırıyor.

edebiyathaber.net (8 Mart 2016)

Yorum yapın