Muzaffer İlhan Erdost Öykü Yarışması başladı

Ağustos 14, 2023

Muzaffer İlhan Erdost Öykü Yarışması başladı

Veteriner Hekimler Derneğinin düzenlediği Muzaffer İlhan Erdost Öykü Yarışması başvuruları açıldı.

Katılım Koşulları

 • 18 yaş üzeri olan herkes yarışmaya başvurabilir.
 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Bir öykünün birden fazla yazarı olamaz. Fakat bir yazar yarışmaya en fazla 2 (iki) öyküyle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek öyküler, daha önce dijital ya da basılı yayımlanmamış olmalıdır. Bu kurala uymadığı tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılır.
 • Eserin özgün bir çalışma olup, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekir.
 • Yarışmaya gönderilecek öyküler, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak şekilde yazılmalı en fazla 2000 sözcük içermeli ve iki öykü ile başvuruluyorsa her biri ayrı word dosyası olarak gönderilmelidir.
 • Yarışmaya gönderilecek öykülerin telif haklarının tamamen başvuran yazara ait olması gerekir.
 • Yarışmaya katılan öyküler iade edilmeyecektir. Yazarlar, yarışmaya katılan eserlerinin ödül kazansın ya da kazanmasın yayımlanmaya değer bulunması halinde, bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın VHD’nin yayın organlarında yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar.
 • Başvuru, adayın kendisi tarafından [email protected] e-posta adresine (konu olarak “VHD 100. Yıl Etkinlikleri Öykü Yarışması- Rumuz” yazılması gerekmektedir) 31 Ağustos 2023, saat 23:00’a kadar gönderilmelidir.
 • Başvuru için gönderilen e-posta, iki word dosyasından oluşmalıdır: Birinci dosyada yazarın adı, öykü adı, belirlediği rumuz, adresi, cep telefonu, e-posta adresi ve kısa özgeçmiş bilgisi bulunmalıdır. Öykünün yer alacağı diğer dosyaya yazarın adı yazılmayacaktır. Dosyaların her ikisi de belirlenmiş olan rumuz adıyla kaydedilmiş olmalıdır; “rumuz-1” ve “rumuz-2” biçiminde. Yarışmaya iki öykü ile katılmak isteyen yazarlar, her bir öykü için ayrı dosya düzenlemelidir. Gelen eserler yarışma sekreteryası tarafından isimsiz olarak hazırlanarak jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacaktır.
 • Gönderilen öykülerin hukuki, toplumsal ve edebi sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğranacak zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Seçici Kurul, adayların dosyalarını şartnameye uygunluk, özensizlik, belirgin anlatım sorunu, yazım hatası gibi yönlerden inceleyecektir. Yarışmayı düzenleyen kurum, yarışma sekreteryası oluşturma yetkisine sahiptir.
 • Yarışmanın sekreteryasında; en az iki kişi yer alacaktır.

Muzaffer İlhan Erdost Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.500 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL

edebiyathaber.net (14 Ağustos 2023)

Yorum yapın