Güfte Edebiyat Uluslararası Prof. Dr. Mehmet İsmail Şiir Yarışması’na başvurular devam ediyor

Ekim 4, 2023

Güfte Edebiyat Uluslararası Prof. Dr. Mehmet İsmail Şiir Yarışması’na başvurular devam ediyor

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi Güfte Edebiyat tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Prof. Dr. Mehmet İsmail Şiir Yarışması’na başvurular 15 Ekim’e kadar devam edecek.

Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tataristan, Kuzey Makedonya, Türkmeneli/Irak, Romanya ve Doğu Türkistan yayın kurulları ile bu ülkelerden de eser yayımlayan ve Türk dünyasında ses getiren Güfte Edebiyat, Türk dünyasının büyük şairi Azerbaycan/Tovuz(1939) doğumlu, uzun yıllar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet İsmail adına Türk dünyasında ortak kültürel ve sanatsal bağların güçlendirilmesi amacıyla uluslararası bir şiir yarışması düzenliyor.

Yarışma Şartnamesi

 1. Uluslararası Prof. Dr. Mehmet İsmail Şiir Yarışması yılda bir kez ilan edilen tarihlerde Güfte Edebiyat Kültür Sanat ve Edebiyat dergisi tarafından Türk dünyasının büyük şairi Prof. Dr. Mehmet İsmail adına, ünlü şairin fikir dünyasının da temelini oluşturan ortak kültürel ve sanatsal bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenir.
 2. Yarışmaya katılacak eserlerin dili Türkçedir. (Türkçenin herhangi bir lehçe ya da şivesi ile yarışmaya katılan eserler Türkiye Türkçesine aktarılarak değerlendirmeye alınacaktır.)
 3. Şiirler vezinli ya da vezinsiz olabilir.
 4. Her bir yarışmacı yalnız bir şiir ile katılabilir.
 5. Konu serbesttir.
 6. Eserler en fazla iki A4 boyutunda olmalıdır.
 7. Başvuruda bulunulan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış (basılı eserler, e-dergi, e-gazete, web siteleri dâhil) olması gerekmektedir.  Yayımlanmış bir eser derece kazansa dahi iptal edilir.
 8. Eserlerin, sağ üst köşesinde rumuz yazılmış vaziyette gönderilmiş olması gerekmektedir.
 9. Yarışmacıların ayrı bir dosya hâlinde öz geçmişi, resmi adı, soyadı, rumuzu, adresi, telefon numarası ile birlikte bir adet fotoğrafını göndermesi gerekmektedir.
 10. Eserler bilgisayarda, A4 formunda, Times New Roman, 12 punto ve 1,0 satır aralığı ile yazılmış olmalıdır. 
 11. Yarışmaya katılan eserler, geri verilmeyecektir. Eserlerin yayım hakkı Güfte Edebiyat’a ait olacaktır.
 12. Şartnamede belirtilmemiş hususlarla ilgili ihtilaflarda düzenleme komitesinin kararları esastır.

edebiyathaber.net (4 Ekim 2023) 

Yorum yapın