Masthead header

“Mum Lekesi: Eleştirinin Kıyıları” raflarda

MumLekesi.inddAhmet Bozkurt’un denemelerinden oluşan Mum Lekesi: Eleştirinin Kıyılarıİnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yazar, kitapta hakikatin saf mevcudiyetine yönelik iddiaya şiirsel bir hayatiyet/aidiyet kazandırmak amacıyla denemelerini kaleme alıyor.

“Şiir ve deneme, her ikisi de, ‘gerçek çıplaktır, ama çıplağın altında derisi yüzülmüş vardır’ diyen Paul Valéry’i yansılarcasına kurarlar kendi iç dokusunu. O yüzden şiir ve deneme hiç de birbirinden ayrı yakalarda yerleşmiş biçimler değildir,” diyen Ahmet Bozkurt’un Mum Lekesi’nde bu iki türün ne kadar iyi harmanlanmış olduğunu göreceksiniz.

Felsefe konusunda Türkiye’deki önemli kalemlerden biri olan yazarın bu kitabında varlık, dil ve şiirsel uzam; Shakespeare’in anlamlar eşiği; 2000’li yıllarda şiir için bir çerçeve; Ece Ayhan: Şiirin Yürüyen Yahudisi ve Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyat olaylarından biri olan Le poète travaille (şair çalışıyor) dergisinin çıkış öyküsü bağlamında taşra-merkez-edebiyat tartışmasına tanıklık edecek ve böylelikle eleştirinin kıyılarında dolaşacaksınız.

Arka kapaktan

Dünyayı sınıflandırmaktan ve sınırlandırmaktan öte, sınıflandırılmış ve sınırlandırılmış bir dünyanın başkalaşıma uğrayan, dönüşen nesnelerine kulak kabartan deneme, artık şiirin unutuşun hafızasına terk edilmediği bir uzamda hatırlamayı ve hatırlanmayı mümkün kılan tek biçim olarak yazınsal zamanın kanat çırpışlarına kuracaktır kalp atışlarını.

Ahmet Bozkurt
1977 Erzincan-Tercan doğumlu. 1998-1999 yılları arasında arkadaşlarıyla birlikte Erzincan’da yayımlanan Taşra dergisinin yayın kurulunda yer aldı. 2000 yılında yine Erzincan’da Le poète travaille (şair çalışıyor) dergisini çıkartmaya başladı. Le poète travaille dergisi Türk edebiyatında yerellik-merkez ve taşra kavramlarının hararetle tartışıldığı bir zeminin ateşleyicisi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümü mezunu. Cumalı-Seferis Gökyüzü Derneği ve PEN üyesi. Hayalet Gemi, Birikim, Toplum ve Bilim, Geceyazısı, Tezkire, Virgül, Düşünen Siyaset, Skala, Est&Non, Hürriyet Gösteri, Kitap-lık, Cey Sanat, Mimesis, Hece, Sınırda, Le poète travaille gibi dergilerde şiirleri, dil felsefesi, modernizm-postmodernizm, yapısalcılık, sanatsal dilin oluşumu, şiirde ben, özne-ben’in dilsel işlevleri ve dilin şiirdeki varoluşsal yaratımı, varoluşsal bellek ve hakikatin kaynağı sorunsalına şiirin duyumsallığında cevap arayan çalışmaları, edebiyat ve resim eleştiri yazıları, denemeleri, tiyatro oyunları yayımlandı. Resim ve şiir üzerine yazdığı yazılar pek çok ortak kitapta yer aldı. Edebiyat ve şiir sempozyumlarına konuşmacı olarak katılarak bildiriler sundu.

edebiyathaber.net (17 Mart 2016)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r