Monograf’ın 9. sayısı yayımlandı

Şubat 19, 2018

Monograf’ın 9. sayısı yayımlandı

Monograf dergisinin 9. sayısı “Göç” temasıyla yayımlandı.

Sunuş yazısından bir bölüm:

Monograf, 9. sayısıyla yayında. Bu sayının odak konusu: Göç. Odak’ta ilk olarak Cemal Sakallı “Göçmen Edebiyatı: ‘Ara Dilde’ Yazmak” başlıklı makalesiyle ara dil kavramını Wolfgang Iser’in kurgu ve imgelemle ilişkilendirdiği geçiş estetiği görüşünden yararlanıp göçmen edebiyatının kurucu özelliği olarak tartışıyor. “Kültürlerarası Yazının Türkçe Değişkesi ve Kimlik Oluşumu” başlıklı çalışmasıyla Metin Sarı, 1960’lı yıllarda başlayan Almanya’ya göçe bağlı olarak ortaya çıkan edebiyatın tarihine değinip kültürlerarası edebiyat çerçevesinde oluşan anlatılardaki kahramanların kimlik oluşumu üstünde duruyor. Demet Karabulut “Yerinden Edilmenin Söylemsel Şiddete Dönüşümü: Refik Halid Karay ve Sürgünlük Deneyimi” başlıklı makalesiyle Refik Halid Karay’ın Sürgün adlı eserini sürgün etme/sürgünlük tartışmalarını farklı açılardan ele alarak inceliyor ve sürgünlüğün Karay’ın entelektüel ve edebi gelişimi üzerindeki etkisini irdeliyor. “Murat Özyaşar Öykülerinde Göçebe Kültür” başlıklı çalışmasıyla Hasan Turgut, Deleuze ve Guattari’nin göçebelik kavramlaştırmasından yola çıkarak Özyaşar’ın öykülerinin kaçış çizgilerinin ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Odak’ta iki de çeviri yer alıyor. Ángel Rama’nın “Edebiyat ve Sürgün (Literature and Exile)” başlıklı yazısını Başak Bingöl Yüce, Vahe Oshagan’ın “Ermeni Diaspora Edebiyatı (Literature of the Armenian Diaspora)” başlıklı yazısını Suat Baran Türkçeye çevirdi. Her iki çevirmene de Türkçedeki göç literatürüne katkı sunmamızı sağladıkları için teşekkür ederiz.

Her sayı Türkçe edebiyatın çağdaş yazarlarından birine yer verdiğimiz Dipnot’ta, bu sayı Ayhan Geçgin edebiyatı ele alınıyor. İlk olarak “Modernizm, Postmodernleşme ve Ayhan Geçgin’in Kayıp Poetikası” başlıklı makalesiyle Bülent Eken, Ayhan Geçgin’in modernizminin Laura Quinney’nin “kayıp poetikası” olarak adlandırdığı
estetik rejimin bir örneği olduğunu gösteriyor. Murat Can Kabagöz “Kenardaki Gündelik Hayat: Henri Lefebvre’in Gözünden AyhanGeçgin” başlıklı çalışmasıyla Lefebvre’in modern kent ve gündelik hayat teorilerini Geçgin’in romanlarıyla birlikte okuyarak karakterlerin neden kaçtıklarını araştırıyor ve Türkiye’de 1980 sonrasında
şekillenen gündelik hayatın eleştirisini yapıyor.

Melek Aydoğan

edebiyathaber.net (19 Şubat 2018)

Yorum yapın