Monograf dergisinin Bellek odaklı yeni sayısı yayımlandı

Şubat 1, 2016

Monograf dergisinin Bellek odaklı yeni sayısı yayımlandı

5. sayı kapakEdebiyat eleştirisi dergisi Monograf’ın 5. sayısı “Belleği Okumak/Yazmak” odağıyla yayımlandı.

Yılda iki kere okurla buluşan Monograf; hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir elektronik dergi olarak 2014 yılından bu yana yayın hayatına devam ediyor.

Monograf’ın “Belleği Okumak/Yazmak” odağıyla yayınlanan beşinci sayısında ilk olarak Uğur Çalışkan ve Çimen Günay Erkol, Türkiye tarihinde gerçekleşen dört darbenin etrafında gelişen edebiyatların şimdiye kadar edebiyat eleştirisi tarafından nasıl ele alındığını sorguladı. Gökçen Başaran İnce, 1938 yılında tefrika halinde yayınlanmış olan Dersimli Kız romanından hareketle resmi bellekte kitleselleştirilmeye çalışılan “Dersimli” imajının, popüler bir metinde yeniden üretilişi üzerine tespitlerde bulundu. Hilal Yavuz; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanını, romanın kahramanı Mümtaz’ın hafızası ve hatırlama deneyimlerinden yola çıkarak Benjamin’in yeniden tanımladığı diyalektik tarih anlayışıyla yorumladı. Suat Baran; Şebnem İşigüzel’in Çöplük romanında kadınların hayat hikâyelerini ve çöplük temasını, bellek, geçmiş, tiksinç ve travma gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirdi. Duygu Ergun, Nilgün Marmara’nın şiirlerinde dilin kurallarını ve alışılageldik ifade biçimlerini ihlâl ederek kurmaya çalıştığı hafızayı, tanıklık bağlamında tartıştı. Sinem Şahin Yeşil; Orhan Pamuk’un nostaljik eğilimler taşıyan anlatısı İstanbul: Hatıralar ve Şehir’i, psikocoğrafya kavramıyla ilişkilendirerek deneyimi anlatıya dönüştürme pratiklerini inceledi.

Odak dışı makale ve değerlendirmelerin yer aldığı Pasaj bölümünde ise Alphan Akgül, Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü romanına psikanalitik bir yorum getirerek eseri İngiliz psikanalist D.W. Winnicott’ın geliştirdiği “geçiş nesnesi” kavramı açısından çözümledi. Ayrıca bu sayının Pasaj’ında; Nefise Kahraman, Franco Moretti’nin geçtiğimiz yıl Türkçeye çevrilen kitabı Tarih ile Edebiyat Arasında Burjuva’yı değerlendirdi.

Derginin ilk sayısından bu yana sürmekte olan “Türkiye’de Akademi Konuşmaları”nın beşincisinde; İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Mahmut Mutman, Mustafa Demirtaş’ın sorularını yanıtladı.

Monograf, altıncı sayısı için odak konusu olarak “Tür Tartışmaları” başlığını belirledi. Odak dışı makalelere de yer veren derginin altıncı sayısında Dipnot adlı yeni bir bölüm yer alacak. Fatih Altuğ editörlüğünde hazırlanacak olan Dipnot; Türkçe edebiyatın çağdaş yazarlarına ayrılacak. Çağrı metni bu sayıda yayımlanan ilk Dipnot’ta altıncı sayı için belirlenen isim Sema Kaygusuz.

Monograf, özgün fikirlere dayalı bilimsel metinleri en geç 15 Nisan 2016 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor. Dergi dosya dışı makaleleri de değerlendirmeye alıyor.

Monograf’ın bütün sayılarına ulaşmak için>>>

İletişim: www.monografjournal.com

[email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/journalmonograf

Twitter: https://twitter.com/monografjournal

edebiyathaber.net (1 Şubat 2016)

Yorum yapın