“Mitolojide Adalet İmgeleri” söyleşisi 27 Kasım’da

Ekim 24, 2016

“Mitolojide Adalet İmgeleri” söyleşisi 27 Kasım’da

mitolojiCerModern Mitoloji Sohbetleri kapsamında 27 Kasım saat 14:00’te Özgür Küçüktaşdemir “Mitolojide Adalet İmgeleri” konusunda konuşacak.

Tanıtım bülteninden

Adalet bir düşünceye göre hukukun nihai amacını ifade eder. Günümüze kadar pek çok düşünür tarafından tanımlanmış olan adalet, çağımızda dahi genel olarak üzerinde uzlaşılan bir tanıma ulaşmamıştır. Buna karşılık bütün bir yasa kalabalığı içinde hukukçuların her zaman ulaşmaya çalıştıkları bir ideal olmuştur. Adalet imgesi mitolojide de karşımıza çıkar; bu bağlamda mitler, “adalet” kavramının eski insanlar tarafından nasıl algılandığıyla ilgili ışık tutucu niteliğe sahiptir. Ma’at, Themis, Dike ve Justitia gibi adalet tanrıçaları bu mitleri ve imgeleri oluşturmuşlardır. İmgelem bir kavrama karşılık gelen birçok şeyi açıklama gücüne sahiptir. Bu sunumda mitolojideki adalet imgeleri aracılığı ile mitlere dayalı toplumların adalet kavramına yüklediği anlam değerlendirilerek hukuka bakış açıları tartışılacaktır.

Katılım ücretsizdir.

edebiyathaber.net (24 Kasım 2016)

Yorum yapın