“Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyaset” yayımlandı

Aralık 28, 2015

“Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyaset” yayımlandı

milliyetcilik-ve-toplumsal-cinsiyetAylin Özman ve Simten Coşar’ın derlediği “Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyasetİletişim Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

“Milliyetçiliğin farklı veçhelerle kişiselden toplumsala ve kamusala uzanan bir hatta birdenbire, kendiliğinden, bağlantıda olduklarımızın dilinde ve doğrudan kendi dilimizde beliriverdiği, kurumsal iktidar mekanizmalarının çekirdeğinden çıkan, kurumsal iktidarı ellerinde bulunduranların gönüllü benimsedikleri bir söylem olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Milliyetçiliği böylesine sirayet edici kılan asıl etmenin farklı biçimleriyle cinsiyetçiliği içermesi, farklı tarihsel-siyasal dinamikler içerisinde farklı cinsiyetçi pratikleri işletebilmesi olduğu düşüncesiyle, milliyetçiliğin erkek yüzünü fark edip göstermenin ötesinde Türkiye’de cumhuriyet tarihi boyunca karşılaşılan toplumsal cinsiyet rejimlerinin hangi milliyetçilik versiyonlarına temel teşkil ettiklerine dair ipuçları sunmaya çalışıyoruz.”
Simten Coşar – Aylin Özman

Milliyetçiliğin cinsiyetçilikle “mutlu beraberliğini”, birçok cephesiyle ele alan yazılardan oluşan bir derleme: Eğitim düzeninin cinsiyetçilikle milliyetçiliği birbirine lehimleyerek yeniden üreten yapısı… Medya ve haber dilinden güzellik yarışmalarına, Kurtlar Vadisi’ne, milliyetçiliğin eril karakterinin tezahürleri… Buna karşılık, kadınların milliyetçiliği “eğip bükmedeki” becerisi… Halkevleri sahnelerinden ve Halide Edib Adıvar, Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanlarından Turgut Özakman’ın popüler milli hamaset metinlerine ve 12 Eylül filmlerine uzanan tarihsel seyirde, milliyetçiliğin cinsiyet hiyerarşisiyle eklemlenmesinin analizi…

Derlemede Suavi Aydın, Aksu Bora, Tanıl Bora, Simten Coşar, Kadir Dede, Tuba Kancı, Funda Gençoğlu Onbaşı, Eylem Özdemir, Aylin Özman, Çağla Karabağ Sarı, Burcu Şenel, Nagehan Tokdoğan, Sinan Yıldırmaz ve Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz’ın yazıları yer alıyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

edebiyathaber.net (28 Aralık 2015)

Yorum yapın