Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e korporatizmin izini süren kitap

Mayıs 6, 2023

Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e korporatizmin izini süren kitap

Doç. Dr. Erol Ülker’in Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Mesleki Temsil ve Sol adlı kitabı İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Sol hareketlerin İkinci Meşrutiyet’ten Millî Mücadele’ye ve Cumhuriyet’e uzanan serencamı tarih yazımında öne çıkan konulardan biridir. İttihatçıların özellikle Millî Mücadele yıllarında sosyalist ve komünist hareketlerle ilişkileri ise İttihatçı sol olarak kavramsallaştırılmıştır. Ancak son yıllarda konuya dair yapılan araştırma ve çalışmalarda Türkiye solunun tarih sahnesine çıktığı ilk yıllarda ittihatçılıktan bağımsız bir yol izlediği görülmüştür. Yordam Kitap tarafından yayınlanan ve Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Ülker’in kaleme aldığı “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Mesleki Temsil ve Sol” isimli kitap, İttihatçı solun programatik temelleri arasında önemli bir yere sahip olan ve “mesleki temsil” olarak Türkçeleştirilen “korporatizm” kavramına odaklanıyor.

Mevcut literatürle birlikte Türkiye, İngiltere ve Fransa arşivlerinden birincil kaynaklara dayanan çalışmada, mesleki temsilin İttihatçı tek parti rejimine özgü iktidar mekanizmaları içinde konumlanan korporatist bir siyasal hareket olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla mesleki temsilin, en genel olarak Marksizm kaynaklı sosyal demokrat, sosyalist ve komünist akımlardan tamamıyla farklı bir ideolojik yönelim olduğu iddia ediliyor. Bu yönelimin temel referanslarının enternasyonalizm değil milliyetçilik, Marksizm değil korporatizm olduğunu dile getiren Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Ülker, kitabında, Türkiye solunun, özellikle komünist hareketin gerek İttihatçı soldan gerek mesleki temsilden ayrışarak bağımsız bir siyasal ve ideolojik yönelim haline geldiği tezini ön plana çıkardığını vurguluyor. Okurun bu kitapta, arşiv kaynaklarına dayanan bir anlatının yanı sıra, İttihatçı tek parti iktidarından korporatizme, Kemalizm’den mesleki temsile, faşizmden sivil topluma değin Osmanlı-Türkiye tarih yazıcılığında atıf yapılan birçok kavramsal ve olgusal tartışmaya ilişkin eleştirel değerlendirmeler bulacağını da söyleyen Doç. Dr. Erol Ülker, mesleki temsil düşüncesinin Meşrutiyet’ten, erken Cumhuriyet dönemine kadar düşünsel ve siyasal temellerini de ele almaya çalıştığını belirtiyor.

edebiyathaber.net (6 Mayıs 2023)

Yorum yapın