Masthead header

Lajos Egri’nin “Piyes Yazma Sanatı” kitapçılarda…

Lajos Egri’nin tiyatro literatürünün klasik eserleri arasına girmiş olan kitabı “Piyes Yazma Sanatı“, Agora Kitaplığı tarafından yayımlandı.

Egri, bu kitabında ele aldığı görüşlerin ve piyes yazma tekniğiyle ilgili eleştirilerinin, kısa hikâye, roman ve senaryolar için de aynı derecede geçerli olduğunu özellikle vurgular.

Bir oyunu içine girerek irdeleyen Egri, her dramanın özü olan ‘karakterler’le işe koyulur. Bütün iyi oyun metinleri, insanlara ve insanlar arasındaki ilişkilere odaklanır, hareketi ileri götürüp akışa canlılık katan, insanın temel dürtülerini anlamayı öngören, ‘insanların niçin öyle davrandıkları’na özel olarak eğilen bir çerçeve sunarlar.

William Shakespeare’in Romeo ve Juliet’inden Henrik Ibsen’in Bir Bebek Evi’ne kadar büyük ve tarihsel olaylardan yararlanan Egri, yazarın temel bir önermesinin bulunmasının (insan davranışlarına yansıtılan bir tezinin olmasının) ve dramatik çatışmayı da insan davranışları temelinde geliştirmenin ne kadar hayati olduğunun altını çizmiştir.

Egri’nin önerme, karakter, çatışma üzerinden giden yaklaşımını örnekleriyle ve kapsamlı olarak gösteren Piyes Yazma Sanatı,yazarken gerçeğe ulaşma meselesini doğrudan ele alan ve yazıldığı andan itibaren bütün dönemlerin sınavından geçmiş bir başucu kitabıdır.

edebiyathaber.net, agorakitapligi.blogspot.com (8 Temmuz 2012)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r