“Korkunç Simetri / Modern Fizikte Güzellik Arayışı” raflarda

Ocak 12, 2023

“Korkunç Simetri / Modern Fizikte Güzellik Arayışı” raflarda

Anthony Zee’nin “Korkunç Simetri / Modern Fizikte Güzellik Arayışı” adlı kitabı, Mustafa Bayrak çevirisiyle Ketebe Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Doğa yasalarını anlamak için eşsiz bir okuma

Fizikçi ve yazar Anthony Zee’nin kült eseri ve Ketebe Bilim serisinin son kitabı olan çalışma, “simetri” kavramının müzikten matematiğe, mimariden mühendisliğe hatta biyolojiye kadar yaygın tezahürlerini ele alıyor. Fizik gibi zor bir alanı herkesin kavrayacağı şekilde anlatan Anthony Zee, mizahi dili ve disiplinler arası bakış açısıyla öne çıkıyor. Simetrinin güzellik algısıyla bağını farklı örneklerle ortaya koyan kitap, sadece fizikle ilgilenenleri değil farklı alanlara ilgi duyan herkesi simetri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Çinli-Amerikalı fizikçi ve yazar Anthony Zee, California Santa Barbara Üniversitesi, Kavli Teorik Fizik Enstitüsü’nde fizik profesörüdür. Zee aynı zamanda pek çok bilimsel yayın ve kitabın da yazarıdır. Çalışma ve ilgi alanları arasında parçacık fiziği, yoğun madde fiziği, olasılık teorisi, süperiletkenlik, kuantum Hall etkisi, kozmoloji, biyofizik gibi çeşitli konular bulunan Zee, özellikle genel görelilik ve kuantum alan teorisinde başarılı bir fizikçi olarak tanınır. 

Ketebe Bilim serisi dünyanın önemli bilim insanlarının eserlerini okurla buluşturmaya devam ediyor. Popüler fizik alanında eserler veren Anthony Zee’nin “Korkunç Simetri” kitabı okurla buluştu. Simetri kavramını derinlemesine ele alan eser, modern fizikte simetri ve asimetrinin yan yana bulunmasına ilişkin inanılmaz keşifleri okurun kavrayışına sunuyor. Seçkin bir fizikçi ve mahir bir yorumcu olan Zee, modern kuramsal fizikçilerin doğanın güzelliğini ve basitliğini arayışlarında Einstein’ı nasıl takip ettiklerinin heyecan verici öyküsünü anlatıyor. Tonunda hürmet ve mizahın aynı anda hissedildiği kitap, yirminci yüzyıl fiziğinin görkemli kazanımlarını ve başarılarını derinlemesine bir gayretle tasvir ediyor.

Kitabın takdim yazısını kaleme alan Roger Penrose’un şu cümleleri “Korkunç Simetri”nin içeriğini özetliyor: “Simetri ile asimetri arasındaki en incelikli etkileşime modern temel fizikte rastlıyoruz. Yirminci yüzyıl fiziğinde simetrinin doğanın temel kuvvetlerinde hem merkezi bir rol üstlendiği hem de bazen esrarengiz bir şekilde ihlal edildiği gösterilmiştir. Altta yatan fikirlerin bir kısmının anlaşılması kolayken diğer bir kısmı epey karmaşıktır. Fakat bu karmaşıklık genel itibariyle asil bir güzellik sergileyen bu fikirleri halktan saklamak için bir bahane olmamalı. Bir yandan okurun ilgisini çekmeye ve dikkate değer bir anlayış sunmaya çalışırken diğer yandan da bu fikirleri halkın anlayabileceği şekilde sunmak o kadar da kolay değildir. Tony Zee ise artık klasikleşmiş olan ve yeni baskısını yapan ‘Korkunç Simetri / Modern Fizikte Güzellik Arayışı’ kitabında bunu ustalıkla başarmıştır.”

Einstein’nın “Tanrı’nın bu dünyayı nasıl yarattığını bilmek istiyorum. Şu veya bu olgu nedir, o veya öteki elementin spektrumu nasıldır, bunlarla ilgilenmiyorum. O’nun zihnine erişmek istiyorum, gerisi teferruat” sözünden yola çıkarak simetriye ve doğal yasalara bakan kitap okuru, mimariden matematiğe, felsefeden fiziğe farklı alanlar arasında zihin açıcı bir yolculuğa çıkarıyor.

Düşünce tarihinin farklı evrelerine ve kuantum fiziğine ayrı bir önem atfeden A. Zee, kitapta ele aldığı konular kadar anlatım biçimiyle de dikkat çekiyor. Herkesin anlayacağı örnekleri mizahi bir üslupla ele alan yazar, simetri kavramına yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Kitabın satırları arasında gezinirken kendinizi aynadaki yansımanızdan doğadaki düzene, bize güzel gelen tasarımların fark edemediğimiz sebeplerinden zaman ve mekan kavramlarına kadar hayatın içinde var olan pek çok şeyi yeniden düşünürken buluyorsunuz. 

edebiyathaber.net (12 Ocak 2023)

Yorum yapın