Kitaba Dönüşmek: Marx ve Sonrası söyleşisi 9 Mayıs’ta

Mayıs 5, 2016

Kitaba Dönüşmek: Marx ve Sonrası söyleşisi 9 Mayıs’ta

Kitaba Dönüşmek: Marx ve Sonrası söyleşisi 9 Mayıs’ta SALT Galatada yapılacak.

kitaba-donusmekedebiyathaber.net (5 Mayıs 2017)

Yorum yapın